Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.21.182

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 marca 1930 r.
w sprawie rozpoczęcia działalności przez sąd grodzki w Nowem Siole.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 20 marca 1929 r. o utworzeniu sądu grodzkiego w Nowem Siole, w powiecie administracyjnym zbaraskim, w okręgu sądu okręgowego w Tarnopolu (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 176) zarządzam co następuje:
§  1. Sąd grodzki w Nowem Siole rozpoczyna swą działalność z dniem 1 lipca 1930 r.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.