Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.20.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 lutego 1930 r.
o zniesieniu gmin wiejskich Słopnice królewskie i Słopnice szlacheckie i utworzeniu gminy wiejskiej Słopnice w powiecie limanowskim, województwie krakowskiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
§  1. Gminy wiejskie Słopnice królewskie i Słopnice szlacheckie w powiecie limanowskim, województwie krakowskiem znosi się, a z obszarów ich tworzy się gminę wiejską "Słopnice" w granicach tegoż powiatu i województwa.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1930 r.