Dziennik Ustaw

Zmiany taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.83.802 | rozporządzenie z dnia 19 września 1924 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.83.801 | rozporządzenie z dnia 19 września 1924 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe wylosowanie w dniu 1 października 1924 r. jednej premji serji I-ej Premjowej Pożyczki Dolarowej.

Dz.U.1924.83.800 | rozporządzenie z dnia 19 września 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana kompetencji urzędów skarbowych przy wymierzaniu podatku spadkowego na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.

Dz.U.1924.83.799 | rozporządzenie z dnia 19 września 1924 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie ceł wywozowych na niektóre towary.

Dz.U.1924.83.796 | rozporządzenie z dnia 11 września 1924 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntów na rzecz przebudowy linji kolejowej Lublin-Rozwadów.

Dz.U.1924.83.795 | zarządzenie z dnia 15 września 1924 r. | Akt indywidualny

Zmiany Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.82.794 | rozporządzenie z dnia 15 września 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.82.793 | rozporządzenie z dnia 15 września 1924 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 8 lipca 1924 r. o opłatach od uprawnień górniczych.

Dz.U.1924.82.792 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1924 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1924.82.791 | rozporządzenie z dnia 11 września 1924 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

Dz.U.1924.82.790 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1924.82.787 | rozporządzenie z dnia 11 września 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na miesiąc październik 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1924.82.784 | rozporządzenie z dnia 17 września 1924 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu i wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1924.81.783 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1924 r. | Akt utracił moc

Finlandia-Polska. Traktat Handlowy i Nawigacyjny. Warszawa.1923.11.10.

Dz.U.1924.81.781 | umowa międzynarodowa z dnia 10 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie działalności okręgowego urzędu ubezpieczeń z siedzibą we Lwowie na województwo wołyńskie.

Dz.U.1924.80.780 | rozporządzenie z dnia 3 września 1924 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1924.80.779 | rozporządzenie z dnia 10 września 1924 r. | Akt utracił moc

Popieranie przemysłu ludowego.

Dz.U.1924.80.778 | ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie stosunków celnych.

Dz.U.1924.80.777 | ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Regulamin zarządu głównego i zarządów obwodowych funduszu bezrobocia.

Dz.U.1924.79.774 | rozporządzenie z dnia 2 września 1924 r. | Akt utracił moc

Regulamin oraz tryb postępowania obwodowych komisji odwoławczych.

Dz.U.1924.79.773 | rozporządzenie z dnia 2 września 1924 r. | Akt utracił moc

Zakaz wywozu zagranicę złota i srebra.

Dz.U.1924.79.770 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1924 r. | Akt utracił moc

Wysokość odsetek prawnych.

Dz.U.1924.79.769 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1924 r. | Akt utracił moc

Niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa.

Dz.U.1924.79.766 | ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Wolny obrót handlowy między b. dzielnicą pruską a innemi dzielnicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1924.79.765 | ustawa z dnia 25 lipca 1924 r. | Akt jednorazowy

Morskie opłaty portowe.

Dz.U.1924.79.764 | ustawa z dnia 25 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż nieruchomości państwowej w Warszawie.

Dz.U.1924.79.761 | ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. | Akt indywidualny

Podwyższenie taryfy opłat dla urzędników stanu cywilnego na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U.1924.78.760 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1924 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości najwyższych norm podatku od wykonywania prawa polowania.

Dz.U.1924.78.759 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1924 r. | Akt utracił moc

Wykonanie kontroli nad przestrzeganiem przez spółdzielnie kredytowe przepisów rozporządzenia o lichwie pieniężnej.

Dz.U.1924.78.758 | rozporządzenie z dnia 1 września 1924 r. | Akt utracił moc

Język urzędowania sądów, urzędów prokuratorskich i notarjatu.

Dz.U.1924.78.757 | ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.77.754 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiana taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1924.77.753 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.77.752 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Udzielenie poręki państwowej na listy zastawne, obligacje i inne zobowiązania.

Dz.U.1924.77.751 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zamiana państwowego gruntu kolejowego na grunt prywatny w Sławnie, powiatu czarnkowskiego.

Dz.U.1924.77.750 | ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. | Akt indywidualny

Ryczałtowanie opłat pocztowych za przesyłki listowe władzom i urzędom państwowym oraz samorządowym.

Dz.U.1924.76.749 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1924 r. | Akt utracił moc

Środki prawne przeciw orzeczeniom i zarządzeniom państwowych władz szkolnych.

Dz.U.1924.76.748 | ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Ustawa skarbowa na rok 1924.

Dz.U.1924.76.747 | ustawa z dnia 29 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Kaucje, składane przez biura informacyjne o zdolności kredytowej.

Dz.U.1924.75.746 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zamiana gruntów fortecznych na komunalne w m. Poznaniu.

Dz.U.1924.75.743 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1924 r. | Akt indywidualny

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1924.74.738 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1924 r. | Akt utracił moc

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego z Danją, podpisanego w Warszawie dn. 22 marca 1924 r.

Dz.U.1924.74.737 | oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Dania-Polska. Traktat Handlowy i Nawigacyjny. Warszawa.1924.03.22.

Dz.U.1924.74.736 | umowa międzynarodowa z dnia 22 marca 1924 r. | Akt obowiązujący

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego z Islandją, podpisanego w Warszawie dn. 22 marca 1924 r.

Dz.U.1924.74.735 | oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Islandia-Polska. Traktat Handlowy i Nawigacyjny. Warszawa.1924.03.22.

Dz.U.1924.74.734 | umowa międzynarodowa z dnia 22 marca 1924 r. | Akt obowiązujący

Urządzenie i utrzymanie zakładów kąpielowych publicznych.

Dz.U.1924.73.733 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Domieszki dopuszczalne w myśl przepisów probierczych.

Dz.U.1924.73.730 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1924 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana artykułu 1-go rozporządzenia o taryfie celnej.

Dz.U.1924.73.727 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie na miesiąc wrzesień 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1924.73.726 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1924 r. | Akt utracił moc

Język państwowy i język urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych.

Dz.U.1924.73.724 | ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Pobór przez Skarb Państwa akcji nowych emisji.

Dz.U.1924.73.723 | ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów o opłatach stemplowych i komunalnych.

Dz.U.1924.73.720 | ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Zamiana państwowego gruntu kolejowego na grunt gminy Wąsosz w powiecie szubińskim.

Dz.U.1924.73.712 | ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. | Akt indywidualny