Wykaz zagranicznych leczniczych naturalnych wód mineralnych, korzystających ze zniżonej stawki celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.28.246

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 stycznia 1930 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykazu zagranicznych leczniczych naturalnych wód mineralnych, korzystających ze zniżonej stawki celnej.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 1924 r. w sprawie taryfy celnej (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 540) zarządza się co następuje:
Zniżone stawki celne, przewidziane w uwadze do pozycji 32 taryfy celnej, mają zastosowanie do następujących zagranicznych leczniczych wód mineralnych naturalnych:
1)
Apenta
2)
Contrexeville
3)
Ferencz-József (Franz Joseph)
4)
Herkules
5)
Hunyadi János
6)
Igmandi
7)
Karlovy Vary (Karlsbad) ze źródeł:

Wridlo (Sprudel),

Mlynsky pramen (Mühlbrunn),

Zamecky pramen (Schlossbrunn),

Trzni pramen (Marktbrunn),

Sadovy pramen (Parkbrunn),

Skalni pramen (Felsenquelle),

8)
Kissingen
9)
Levico
10)
Loser (Palma)
11)
Marianske Laznc (Marienbad) ze źródeł:

Mariansko - lazenske mineralni prameny (Marienbad Mineralquellen), Zridla s Glauberovou soli Krizowa a Ferdinanduv pramen (glaubersaizquellen Kreuzbrunn und Ferdinandsbrunnen).

Alkalicko - salinicka kyselka Lesni pramen (Alkalischselinischer Sauerling Waldquelle), Zemita kyselka Rudolfka (Erdiger Säuerling Rudolfsquelle),

12)
Mira - Rákocsi
13)
Vichy ze źródeł:

Grande - Grille

Celestins

14)
Vittel
15) 1
Zelezita Kyselka Ambrożka (Eisensäuerling Ambrosius - Brunnen).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 15 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1931 r. (Dz.U.31.22.133) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 marca 1931 r.