Law Journal

Wierzytelności w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych.

Dz.U.1924.36.385 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Kary za przekroczenie przepisów o relacji marki polskiej do złotego.

Dz.U.1924.36.384 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Połączenie (fuzja) państwowych instytucji kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1924.36.382 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntu pod budowę magazynów amunicyjnych obozu warownego Wilno.

Dz.U.1924.36.381 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 1924 r. | Akt indywidualny

Zastosowanie stałej jednostki do podatku obrotowego na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1924.35.377 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.35.376 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie i zmiany taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1924.35.375 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Król.SChiS-Polska. Konwencja Handlowa. Warszawa.1922.10.23.

Dz.U.1924.35.373 | umowa międzynarodowa z dnia 23 października 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: art. 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1924.35.372 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie na miesiąc maj 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1924.35.370 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego.

Dz.U.1924.35.367 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Pobór pierwszej raty podatku majątkowego i przekazanie czynności obliczenia tej raty komisjom szacunkowym.

Dz.U.1924.35.366 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntu pod budowę ośrodka oporu bataljonowego dla obozu warownego Wilno.

Dz.U.1924.35.365 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 1924 r. | Akt indywidualny

Wywłaszczenie placu pod budowę magazynu technicznego obozu warownego Wilno.

Dz.U.1924.35.364 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 1924 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1922 r. o uiszczaniu opłat sądowych w znaczkach sądowych.

Dz.U.1924.34.362 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Rozpoczęcie czynności przez Bank Polski.

Dz.U.1924.34.360 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Normy szacunkowe zwierząt handlowych dla wymiaru podatku procentowego.

Dz.U.1924.34.358 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Włączenie gmin: Łączki Jagiellońskie i Wojaszówka do powiatu Krosno.

Dz.U.1924.34.353 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustroju pieniężnego.

Dz.U.1924.34.351 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie roty przysięgi dla rzeczników patentowych.

Dz.U.1924.33.349 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie klas towarów w zastosowaniu do znaków towarowych.

Dz.U.1924.33.348 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie klas towarów w zastosowaniu do wzorów zdobniczych.

Dz.U.1924.33.347 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Otwarcie tymczasowego ruchu osobowego na linji kolejowej Kutno - Płock - Radziwie.

Dz.U.1924.33.346 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dn. 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.

Dz.U.1924.33.343 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Nadzór nad przedsiębiorstwami trudniącemi się czynnościami bankowemi.

Dz.U.1924.33.342 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pozwoleń prywatnym fabrykom wyrobów tytoniowych na przewóz surowca.

Dz.U.1924.33.341 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie ceny świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych.

Dz.U.1924.33.340 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie państwowych podatków gruntowych.

Dz.U.1924.33.339 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Utworzenie specjalnego urzędu Kontroli Państwowej w Katowicach.

Dz.U.1924.32.337 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Waloryzacja i zmiana opłat taryfy osobowej, bagażowej i towarowej na wąskotorowej kolei Wawer - Wiązowna.

Dz.U.1924.32.336 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1923 r. o czasie pracy w zakładach handlowych.

Dz.U.1924.32.335 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1924 r. | Akt jednorazowy

Obliczanie należytości za przesyłanie czasopism pocztą w obrocie wewnętrznym i z W.M. Gdańskiem.

Dz.U.1924.32.334 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Rozszerzenie granic miasta i uzdrowiska Ciechocinka.

Dz.U.1924.32.327 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgów probierczych: lwowskiego i krakowskiego.

Dz.U.1924.32.325 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Odsyłanie osób, potrzebujących opieki, do gmin, w których osoby te mają prawo do opieki trwałej.

Dz.U.1924.31.318 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

Dz.U.1924.31.317 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Pobieranie opłat za wydobywanie piasku, żwiru, kamieni i lodu z łożysk wód publicznych śródlądowych.

Dz.U.1924.31.316 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie stałej jednostki do kosztów postępowania w administracyjnem postępowaniu spornem.

Dz.U.1924.31.314 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie stałej jednostki do obliczania kosztów nakładu opasek zapałkowych.

Dz.U.1924.31.313 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu skórek zajęczych i króliczych surowych, niewyprawionych.

Dz.U.1924.31.312 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Pokrycie należności za subskrybowane przez Skarb Państwa akcje Banku Polskiego.

Dz.U.1924.31.309 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1924 r. | Akt indywidualny

Podwyższenie stawek niektórych podatków bezpośrednich.

Dz.U.1924.31.308 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Ochrona wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U.1924.31.306 | ustawa z dnia 5 lutego 1924 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe zgłaszanie zachorowań na śpiączkę epidemiczną (encephalitis lethargica).

Dz.U.1924.30.304 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.30.303 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiana stawki celnej na pomarańcze i pomarańczki świeże.

Dz.U.1924.30.300 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1924 r. | Akt jednorazowy

Wojewódzkie rady wodne.

Dz.U.1924.30.299 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1924 r. | Akt utracił moc