Podwyższenie wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.32.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 marca 1930 r.
o podwyższeniu wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924.

Na podstawie art. 213 ustawy z dnia 19 grudnia 1928 r. o ponownem przedłużeniu terminu przerachowania i konwersji zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu pożyczek państwowych z lat 1918 - 1920 (Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr. 3, poz. 22) zarządzam co następuje:
Wysokość emisji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924 ustaloną rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 212) oraz rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz.. 324) na 230.000.000 zł - podwyższa się do 250.000.000 zł.
Dziesięć pierwszych rat umorzenia, przypadających na 20.000.000 zł, o które zostaje powiększona emisja 5 % pożyczki konwersyjnej z r. 1924, a których suma wynosi 3.296.000 zł zostają uznane za umorzone z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Plan umorzenia 5 % pożyczki konwersyjnej z r. 1924 na 230.000.000 zł, ustalony w załączniku do § 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 324) zostaje zastąpiony planem umorzenia tej pożyczki dla sumy 250.000.000 zł, załączonym do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Plan umorzenia 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924

dla sumy 250.000.000 zł.
L. p. ratyTermin płatnościSpłata kapitałuSpłata odsetekPółroczna rata zł.Pozostaje do umorzenia
111.VII1930 r.4.748.0005.211.1009.959.100203.696.000
122.I1931 r.4.868.0005.092.4009.960.400198.828.000
131.VII"4.988.0004.970.7009.958.700193.840.000
142.I1932 r.5.112.0004.846.0009.958.000188.728.000
151.VII"5.240.0004.718.2009.958.200183.488.000
162.I1933 r.5.372.0004.587.2009.959.200178.116.000
171.VII"5.508.0004.452.9009.960.900172.608.000
182.I1934 r.5.644.0004.315.2009.959.200166.964.000
191.VII"5.784.0004.174.1009.958.100161.180.000
202.I1935 r.5.932.0004.029.5009.961.500155.248.000
211.VII"6.080.0003.881.2009.961.200149.168.000
222.I1936 r.6.228.0003.729.2009.957.200142.940.000
231.VII"6.384.0003.573.5009.957.500136.556.000
242.I1937 r.6.544.0003.413.9009.957.900130.012.000
251.VII"6.708.0003.250.3009.958.300123.304.000
262.I1938 r.6.876.0003.082.6009.958.600116.428.000
271.VII"7.048.0002.910.7009.958.700109.380.000
282.I1939 r.7.228.0002.734.5009.962.500102.152.000
291.VII"7.408.0002.553.8009.961.80094.744.000
302.I1940 r.7.592.0002.368.6009.960.60087.152.000
311.VII"7.780.0002.178.8009.958.80079.372.000
322.I1941 r.7.976.0001.984.3009.960.30071.396.000
331.VII"8.176.0001.784.9009.960.90063.220.000
342.I1942 r.8.380.0001.580.5009.960.50054.840.000
351.VII"8.588.0001.371.0009.959.00046.252.000
362.I1943 r.8.804.0001.156.3009.960.30037.448.000
371.VII"9.024.000936.2009.960.20028.424.000
382.I1944 r.9.248.000710.6009.958.60019.176.000
391.VII"9.480.000479.4009.959.4009.696.000
402.I1945 r.9.696.000242.4009.938.400-