Law Journal

Statut Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1924.46.478 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorów monet.

Dz.U.1924.45.476 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Wymiana marek polskich.

Dz.U.1924.44.473 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1924.44.472 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie art. 11 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1924.44.471 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1924 r. | Akt jednorazowy

Przepisy sanitarne dla zakładów fryzjerskich i golarskich.

Dz.U.1924.44.470 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1924 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie gminy Marki w powiecie warszawskim.

Dz.U.1924.44.469 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Urządzenie i prowadzenie ksiąg wodnych wraz ze zbiorami map wodnych i dokumentów.

Dz.U.1924.44.468 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny sprzedażnej poszczególnych gospodarstw i parcel gruntowych i rozrachunku z ich nabywcami.

Dz.U.1924.44.467 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji elektrycznej.

Dz.U.1924.44.461 | ustawa z dnia 6 maja 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1924.43.456 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.43.455 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1924 r. | Akt jednorazowy

Obniżenie podatku węglowego na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1924.43.454 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1924 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie niektórych norm zasiłków dla rodzin osób powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Dz.U.1924.43.451 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w ustawie z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1924.43.450 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Koszty sądowe i opłaty w górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach.

Dz.U.1924.43.449 | ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Uiszczanie opłat sądowych w znaczkach sądowych.

Dz.U.1924.42.448 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: punkty 5 i 14 artykułu 10 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1924.42.447 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu jęczmienia i słodu.

Dz.U.1924.42.446 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu melasy, maku i gorczycy.

Dz.U.1924.42.444 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic gminy miejskiej Zakroczymia w powiecie warszawskim.

Dz.U.1924.42.443 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.

Dz.U.1924.42.442 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiana w postanowieniach, dotyczących bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską a Tryjestem.

Dz.U.1924.41.440 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.41.439 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1924 r. | Akt jednorazowy

Przekazanie miejskiej komisji szacunkowej wymiaru państwowego podatku dochodowego na obszarze m. Łodzi.

Dz.U.1924.41.437 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zakaz wywozu ropy poza obszar celny Państwa.

Dz.U.1924.41.435 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana postanowień o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską i Austrją.

Dz.U.1924.40.434 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiana taryfy adwokackiej obowiązującej w b. zaborze austrjackim.

Dz.U.1924.40.433 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1924 r. | Akt jednorazowy

Odbywanie skróconej aplikacji sądowej w województwach zachodnich.

Dz.U.1924.40.432 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie złotego do opłat stemplowych na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1924.40.430 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Uznanie świadectw tymczasowej licencji ogierów i rejestracji klaczy zarodowych.

Dz.U.1924.40.429 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Władze górnicze.

Dz.U.1924.40.424 | ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Prowizorjum budżetowe na czas od 1 kwietnia do 30 czerwca 1924 r.

Dz.U.1924.40.422 | ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o opłatach stemplowych, obowiązujących na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1924.39.421 | rozporządzenie z dnia 1 maja 1924 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie § 6 rozporządzenia z dnia 13-go grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dz.U.1924.39.420 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Strawne i drogowe dla organów sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.

Dz.U.1924.39.419 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic gmin wiejskich Winnica i Kozłowo w powiecie Pułtuskim.

Dz.U.1924.39.416 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności urzędów miar.

Dz.U.1924.39.415 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Król.SChiS-Polska. Konwencja o pomocy lekarskiej. 1923.05.09.

Dz.U.1924.39.413 | umowa międzynarodowa z dnia 9 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Turcja-Polska. Konwencja osiedleńcza. Lozanna.1923.07.23.

Dz.U.1924.39.411 | umowa międzynarodowa z dnia 23 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych umowy handlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dn. 23 lipca 1923 roku.

Dz.U.1924.39.410 | oświadczenie rządowe z dnia 15 kwietnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Turcja-Polska. Umowa Handlowa. Lozanna.1923.07.23.

Dz.U.1924.39.409 | umowa międzynarodowa z dnia 23 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Turcja-Polska. Traktat Przyjaźni. Lozanna.1923.07.23.

Dz.U.1924.39.407 | umowa międzynarodowa z dnia 23 lipca 1923 r. | Akt obowiązujący

Opłaty stemplowe od dokumentów przewozowych na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1924.37.402 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

System monetarny.

Dz.U.1924.37.401 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie taryf pocztowych, telegraficznych i telefonicznych w walucie złotowej.

Dz.U.1924.37.397 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie pomyłki w rozporządzeniu z dnia 1 lutego 1924 r. w przedmiocie dostarczania drzewa opałowego.

Dz.U.1924.37.396 | obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1924.36.391 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana podziału województw: poznańskiego i pomorskiego na okręgi i obwody inspekcji pracy.

Dz.U.1924.36.389 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1924 r. | Akt jednorazowy