Przedłużenie mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 6 listopada 1929 r, w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.26.229

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 24 marca 1930 r.
o przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 6 listopada 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu.

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Przedłuża się do dnia 31 lipca 1930 r. włącznie moc obowiązującą rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 listopada 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż. produktów przemiału oraz słodu (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 574).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w tycie z dniem ogłoszenia.