Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.21.178

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 1930 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 stycznia 1930 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji Międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w dniu 24 października 1929 roku złożony został w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej polski dokument ratyfikacyjny Konwencji Międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 roku.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że w tymże dniu złożone zostały dokumenty ratyfikacyjne, Belgji, Bułgarji, Finlandji, Francji, Grecji, Holandji, Hiszpanji, Irlandji, Luksemburgu, Maroka, Monaco, Norwegji, Portugalji, Rumunji, Terytorjum Sarry, Tunisu, Węgier, Wielkiej Brytanji i Irłandji Północnej oraz Włoch.

O złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych przez Polskę i powyższe państwa spisany został w dniu 24 października 1929 roku protokół przewidziany w artykule 11 lit. C Konwencji.