Law Journal

Przedterminowe wybory wójta gminy Szydłowo w województwie mazowieckim.

Dz.U.2021.547 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 24/18.

Dz.U.2021.629 | wyrok z dnia 24 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Falentach statusu państwowego instytutu badawczego.

Dz.U.2021.667 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Tuczna w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2021.531 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dz.U.2021.643 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2021.512 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów.

Dz.U.2021.673 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Wydawanie zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu.

Dz.U.2021.644 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Dz.U.2021.511 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Dz.U.2021.516 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt oczekujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce.

Dz.U.2021.537 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dz.U.2021.616 | ustawa z dnia 17 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo lotnicze.

Dz.U.2021.847 | ustawa z dnia 17 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo oświatowe.

Dz.U.2021.762 | ustawa z dnia 17 marca 2021 r. | Akt oczekujący

Szczególne zasady rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.2021.588 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

Dz.U.2021.528 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2021 r. | Akt oczekujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2021.509 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Dz.U.2021.570 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2021 r. | Akt oczekujący

Nagrody Ministra Sprawiedliwości dla nauczycieli akademickich.

Dz.U.2021.641 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty za egzamin wstępny na aplikację adwokacką.

Dz.U.2021.486 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty za egzamin wstępny na aplikację notarialną.

Dz.U.2021.488 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską.

Dz.U.2021.487 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.455 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.456 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory prezydenta miasta Rzeszowa w województwie podkarpackim.

Dz.U.2021.452 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 9/18.

Dz.U.2021.472 | wyrok z dnia 11 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2021.543 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2021.542 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2021.480 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Dz.U.2021.490 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Dz.U.2021.443 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.

Dz.U.2021.663 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzanie egzaminu referendarskiego.

Dz.U.2021.496 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2021 r. | Akt obowiązujący