Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji.

Dz.U.2021.733 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej.

Dz.U.2021.684 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Kwalifikacja osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Dz.U.2021.668 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Wzory świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego.

Dz.U.2021.757 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Dz.U.2021.677 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.655 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2021 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.656 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2021 r. | Akt utracił moc

Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dz.U.2021.893 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2021 r. | Akt oczekujący

Uznanie za pomnik historii "Orawka - kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela".

Dz.U.2021.719 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19.

Dz.U.2021.636 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2021.638 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Wypłacanie żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia.

Dz.U.2021.695 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Dz.U.2021.913 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2021 r. | Akt oczekujący

Organizacja i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dz.U.2021.820 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim.

Dz.U.2021.608 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica w województwie lubuskim.

Dz.U.2021.606 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Dz.U.2021.671 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych.

Dz.U.2021.660 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań dla zabawek.

Dz.U.2021.849 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025.

Dz.U.2021.642 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wejherowo w województwie pomorskim.

Dz.U.2021.594 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Dz.U.2021.615 | ustawa z dnia 30 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.694 | ustawa z dnia 30 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym.

Dz.U.2021.611 | ustawa z dnia 30 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym.

Dz.U.2021.780 | ustawa z dnia 30 marca 2021 r. | Akt oczekujący

Zmiana ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.802 | ustawa z dnia 30 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.720 | ustawa z dnia 30 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2021.585 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.559 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.558 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2021.882 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego.

Dz.U.2021.635 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020.

Dz.U.2021.698 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2021 r. | Akt jednorazowy