Law Journal

Kwalifikacje osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej.

Dz.U.2001.72.754 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego.

Dz.U.2020.611 t.j. | ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ochrona przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych.

Dz.U.2001.110.1188 | ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Określenie sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2001.66.674 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Regulacja rynku cukru.

Dz.U.2001.76.810 | ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 6/2001.

Dz.U.2001.67.715 | wyrok z dnia 21 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Dz.U.2001.66.662 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o izbach rolniczych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2001.81.875 | ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.2001.76.809 | ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2001.81.874 | ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Dz.U.2001.76.808 | ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawa o zawodzie lekarza.

Dz.U.2001.89.969 | ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2001.67.711 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.2001.76.807 | ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.U.2001.67.681 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2001 r. | Akt obowiązujący

Środki dopuszczone do skażania spirytusu.

Dz.U.2001.73.775 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustalenie morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia.

Dz.U.2015.1534 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej.

Dz.U.2001.66.664 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 6/2000.

Dz.U.2001.67.714 | wyrok z dnia 18 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym.

Dz.U.2001.71.741 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Centralny rejestr zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Dz.U.2001.62.633 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Obiekty hotelarskie i inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Dz.U.2001.66.665 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.

Dz.U.2001.67.687 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie.

Dz.U.2001.67.688 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Szkolenie, egzaminowanie i uzyskiwanie uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Dz.U.2001.70.731 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U.2001.70.729 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Dz.U.2001.70.730 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

Dz.U.2001.70.732 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.2001.71.743 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Dotacje przeznaczone na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

Dz.U.2001.67.693 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.2001.69.717 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.2001.73.776 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Gromadzenie danych osobowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwanie tych danych z Rejestru.

Dz.U.2001.63.644 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych.

Dz.U.2019.208 t.j. | ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Organy wojskowe właściwe do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.

Dz.U.2001.66.670 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2001 r. | Akt obowiązujący

Przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia.

Dz.U.2001.73.764 | ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Stawki dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

Dz.U.2001.66.663 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Zawód psychologa i samorząd zawodowy psychologów.

Dz.U.2019.1026 t.j. | ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy.

Dz.U.2001.66.669 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dz.U.2001.76.806 | ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pomocy społecznej oraz niektóre ustawy.

Dz.U.2001.72.748 | ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii.

Dz.U.2001.81.873 | ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Leśny materiał rozmnożeniowy.

Dz.U.2019.1097 t.j. | ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie Medalu za Zasługi dla Policji.

Dz.U.2001.70.726 | ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dz.U.2019.1233 t.j. | ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.

Dz.U.2019.1269 t.j. | ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 20/2000.

Dz.U.2001.64.658 | wyrok z dnia 7 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dz.U.2020.2028 t.j. | ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący