Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.111.1180

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 6 maja 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania

Na podstawie art. 61 ust. 4a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania (Dz. U. Nr 71, poz. 651) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przy wypłacie równoważnika strażakowi mianowanemu na stałe potrąca się pełną wartość przedmiotów umundurowania, wydanych strażakowi w naturze w okresie do dnia 31 marca.";

2)
w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4 Strażak mianowany na stałe, zwolniony ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3-4 i 6 oraz ust. 3 pkt 2 i 4a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej przed upływem okresu, za który wypłacono równoważnik, zwraca część równoważnika, za okres niepozostawania w służbie, nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby.";

3)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia w zakresie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania stosuje się od dnia 1 kwietnia 2004 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

ZAŁĄCZNIK

Tabela nr 1

Tabela kalkulacyjna równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla strażaka - mężczyzny
Lp.PrzedmiotJednostka miaryIlośćOkres używalności w latachCena jednostkowaNależność całkowitaNależność miesięcznaNależność roczna
123456789
1Czapka wyjściowa zimowaszt.1386,4086,402,4028,80
2Czapka wyjściowa letniaszt.1379,2079,202,2026,40
3Czapka służbowa zimowaszt.1364,8064,801,8021,60
4Beretszt.1350,4050,401,4016,80
5Płaszcz sukiennyszt.14609,60609,6012,70152,40
6Kurtka 3/4 z podpinkąszt.13280,80280,807,8093,60
7Płaszcz letni z podpinkąszt.14600,00600,0012,50150,00
8Mundur wyjściowy zimowykpl.14432,00432,009,00108,00
9Mundur wyjściowy letnikpl.14403,20403,208,40100,80
10Mundur służbowykpl.13345,60345,609,60115,20
11Sweter służbowyszt.12110,40110,404,6055,20
12Spodnie letniepara12144,00144,006,0072,00
13Peleryna przeciwdeszczowaszt.14100,80100,802,1025,20
14Krawatszt.2345,0090,002,5030,00
15Szalik zimowyszt.1328,8028,800,809,60
16Szalik letniszt.1336,0036,001,0012,00
17Rękawiczki zimowepara1390,0090,002,5030,00
18Rękawiczki letniepara1379,2079,202,2026,40
19Koszula wyjściowa z długim rękawemszt.2250,40100,804,2050,40
20Koszula wyjściowa z krótkim rękawemszt.2250,40100,804,2050,40
21Koszula służbowa z długim rękawemszt.2260,00120,005,0060,00
22Koszula służbowa z krótkim rękawemszt.2260,00120,005,0060,00
23Skarpety zimowepara2112,6025,202,1025,20
24Skarpety letniepara217,8015,601,3015,60
25Botki ocieplanepara13176,40176,404,9058,80
26Półbuty służbowepara22116,40232,809,70116,40
27Półbuty wyjściowepara12117,60117,604,9058,80
28Sznur galowyszt.1496,0096,002,0024,00
29Pasek do spodniszt.1448,0048,001,0012,00
30Teczka służbowaszt.1481,6081,601,7020,40
31Waliza (torba podróżna)szt.15180,00180,003,0036,00
32Pokrowiec na mundurszt.1245,6045,601,9022,80
33Koszulka gimnastycznaszt.2325,2050,401,4016,80
34Spodenki gimnastyczneszt.2321,6043,201,2014,40
35Ubranie treningowekpl.1397,2097,202,7032,40
36Obuwie sportowepara1390,0090,002,5030,00
37Czyszczenie chemiczne - ryczałt11339,60339,6028,30339,60
RAZEM2.118,00

Tabela nr 2

Tabela kalkulacyjna równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla strażaka - kobiety

Lp.PrzedmiotJednostka miaryIlośćOkres używalności w latachCena jednostkowaNależność całkowitaNależność miesięcznaNależność roczna
123456789
1Kapelusz zimowyszt.1346,0846,081,2815,36
2Kapelusz letniszt.1346,0846,081,2815,36
3Płaszcz sukiennyszt.14609,60609,6012,70152,40
4Kurtka 3/4 z podpinkąszt.13280,80280,807,8093,60
5Płaszcz letni z podpinkąszt.14600,00600,0012,50150,00
6Mundur wyjściowy zimowykpl.14432,00432,009,00108,00
7Mundur wyjściowy letnikpl.14403,20403,208,40100,80
8Mundur służbowykpl.13345,60345,609,60115,20
9Sweter służbowyszt.12110,40110,404,6055,20
10Spódnica letniaszt.12102,00102,004,2551,00
11Peleryna przeciwdeszczowaszt.14100,80100,802,1025,20
12Krawatszt.2345,0090,002,5030,00
13Szalik zimowyszt.1328,8028,800,809,60
14Szalik letniszt.1336,0036,001,0012,00
15Rękawiczki zimowepara1390,0090,002,5030,00
16Rękawiczki letniepara1379,2079,202,2026,40
17Koszula wyjściowa z długim rękawemszt.2250,40100,804,2050,40
18Koszula wyjściowa z krótkim rękawemszt.2250,40100,804,2050,40
19Koszula służbowa z długim rękawemszt.2260,00120,005,0060,00
20Koszula służbowa z krótkim rękawemszt.2260,00120,005,0060,00
21Rajstopy zimowepara2112,6025,202,1025,20
22Rajstopy letniepara217,8015,601,3015,60
23Botki ocieplanepara13176,40176,404,9058,80
24Półbuty służbowepara22116,40232,809,70116,40
25Półbuty wyjściowepara12117,60117,604,9058,80
26Sznur galowyszt.1496,0096,002,0024,00
27Teczka służbowaszt.1481,6081,601,7020,40
28Waliza (torba podróżna)szt.15180,00180,003,0036,00
29Pokrowiec na mundurszt.1245,6045,601,9022,80
30Koszulka gimnastycznaszt.2325,2050,401,4016,80
31Spodenki gimnastyczneszt.2321,6043,201,2014,40
32Ubranie treningowekpl.1397,2097,202,7032,40
33Obuwie sportowepara1390,0090,002,5030,00
34Czyszczenie chemiczne - ryczałt11339,60339,6028,30339,60
RAZEM2.022,00

Tabela nr 3

Dodatkowa tabela kalkulacyjna równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla strażaka - nadbrygadiera i generała brygadiera

Lp.PrzedmiotJednostka miaryIlośćOkres używalności w latachCena jednostkowaNależność całkowitaNależność miesięcznaNależność roczna
123456789
1Spodnie bryczesyszt.13419,40419,4011,65139,80
2Mundur wyjściowy zimowykpl.14609,60609,6012,70152,40
3Mundur wyjściowy letnikpl.14535,20535,2011,15133,80
4Koszula wyjściowa biała z długim rękawemszt.1250,4050,402,1025,20
5Koszula wyjściowa biała z krótkim rękawemszt.1250,4050,402,1025,20
6Skarpety zimowepara1112,6012,601,0512,60
7Skarpety letniepara117,807,800,657,80
8Buty oficerskie z prawidłamipara141.106,881.106,8823,06276,72
9Półbuty wyjściowepara12190,80190,807,9595,40
10Pas głównyszt.1795,7695,761,1413,68
RAZEM882,60

Tabela nr 4

Tabela kalkulacyjna równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla strażaka w służbie przygotowawczej - mężczyzny

Lp.PrzedmiotJednostka miaryIlośćOkres używalności w latachCena jednostkowaNależność całkowitaNależność miesięcznaNależność roczna
123456789
1Czapka służbowa zimowaszt.1364,8064,801,8021,60
2Beretszt.1350,4050,401,4016,80
3Kurtka 3/4 z podpinkąszt.13280,80280,807,8093,60
4Mundur służbowykpl.13345,60345,609,60115,20
5Spodnie letniepara13144,00144,004,0048,00
6Krawatszt.2345,0090,002,5030,00
7Szalik zimowyszt.1328,8028,800,809,60
8Rękawiczki zimowepara1390,0090,002,5030,00
9Koszula służbowa z długim rękawemszt.2360,00120,003,3340,00
10Koszula służbowa z krótkim rękawemszt.2360,00120,003,3340,00
11Skarpety zimowepara2112,6025,202,1025,20
12Skarpety letniepara217,8015,601,3015,60
13Botki ocieplanepara13176,40176,404,9058,80
14Półbuty służbowepara13116,40116,403,2338,80
15Pasek do spodniszt.1448,0048,001,0012,00
16Koszulka gimnastycznaszt.2325,2050,401,4016,80
17Spodenki gimnastyczneszt.2321,6043,201,2014,40
18Ubranie treningowekpl.1397,2097,202,7032,40
19Obuwie sportowepara1390,0090,002,5030,00
20Czyszczenie chemiczne - ryczałt11113,20113,209,43113,20
RAZEM802,00

Tabela nr 5

Tabela kalkulacyjna równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla strażaka w służbie przygotowawczej - kobiety

Lp.PrzedmiotJednostka miaryIlośćOkres używalności w latachCena jednostkowaNależność całkowitaNależność miesięcznaNależność roczna
123456789
1Kapelusz zimowyszt.1346,0846,081,2815,36
2Kurtka 3/4 z podpinkąszt.13280,80280,807,8093,60
3Mundur służbowykpl.13345,60345,609,60115,20
4Spódnica letniaszt.13102,00102,002,8334,00
5Krawatszt.2345,0090,002,5030,00
6Szalik zimowyszt.1328,8028,800,809,60
7Rękawiczki zimowepara1390,0090,002,5030,00
8Koszula służbowa z długim rękawemszt.2360,00120,003,3340,00
9Koszula służbowa z krótkim rękawemszt.2360,00120,003,3340,00
10Rajstopy zimowepara2112,6025,202,1025,20
11Rajstopy letniepara217,8015,601,3015,60
12Botki ocieplanepara13176,40176,404,9058,80
13Półbuty służbowepara13116,40116,403,2338,80
14Koszulka gimnastycznaszt.2325,2050,401,4016,80
15Spodenki gimnastyczneszt.2321,6043,201,2014,40
16Ubranie treningowekpl.1397,2097,202,7032,40
17Obuwie sportowepara1390,0090,002,5030,00
18Czyszczenie chemiczne - ryczałt11113,20113,209,43113,20
RAZEM752,96