§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.111.1180

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2004 r.
§  2.
Przepisy rozporządzenia w zakresie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania stosuje się od dnia 1 kwietnia 2004 r.