§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.111.1180

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2004 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.