Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe.

Dz.U.2017.401 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Sposób wykonywania kontroli przesyłek pocztowych.

Dz.U.2017.400 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym.

Dz.U.2017.395 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego.

Dz.U.2017.391 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Informacje umieszczane w Systemie oraz w e-AD.

Dz.U.2017.388 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy.

Dz.U.2017.384 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Wzory treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

Dz.U.2017.378 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Dz.U.2017.377 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych.

Dz.U.2017.376 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Stawki opłat oraz sposób ich obliczania.

Dz.U.2017.375 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Depozyt urzędu celno-skarbowego.

Dz.U.2017.373 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Właściwość urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy.

Dz.U.2017.371 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Właściwość urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od gier.

Dz.U.2017.370 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Wzory kart wpisu i wzory kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania.

Dz.U.2017.366 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2017.364 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie naczelnika urzędu skarbowego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej.

Dz.U.2017.362 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

Dz.U.2017.359 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Ramowe programy szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim.

Dz.U.2017.358 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 marca 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Pożyczki i kredyty studenckie.

Dz.U.2017.357 t.j. | ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przenoszenie do służby w Policji.

Dz.U.2017.355 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposób uiszczenia opłaty za wniosek.

Dz.U.2017.352 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wpisu na listę agentów celnych.

Dz.U.2017.350 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.2017.348 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek.

Dz.U.2017.343 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Równorzędność stopni policyjnych i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej.

Dz.U.2017.342 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 2/15.

Dz.U.2017.336 | wyrok z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Dokumentacja i procedury związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2017.334 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego.

Dz.U.2017.332 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Właściwość urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy.

Dz.U.2017.331 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika.

Dz.U.2017.330 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych.

Dz.U.2017.329 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Cechy charakterystyczne odmiany roślin sadowniczych wpisywanej na sadowniczą listę B.

Dz.U.2017.327 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Dz.U.2017.326 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Wzory dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2017.324 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Dz.U.2017.323 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Dz.U.2017.322 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Dz.U.2017.318 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawki płatności dodatkowej za 2015 r.

Dz.U.2017.316 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Pozasądowe postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym.

Dz.U.2017.313 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.

Dz.U.2017.312 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Wymagania zasadnicze oraz procedury oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji.

Dz.U.2017.311 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.

Dz.U.2017.309 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji.

Dz.U.2017.307 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Sztandar Krajowej Administracji Skarbowej oraz sztandar izb administracji skarbowej.

Dz.U.2017.306 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący