Law Journal

Opłata za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2017.503 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowisko Mieleńskie (PLH040018).

Dz.U.2017.502 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Chłodnia w Cieszkowie (PLH020001).

Dz.U.2017.501 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Dysponowanie rezerwą ogólną budżetu państwa.

Dz.U.2017.500 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.

Dz.U.2017.492 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie kart i tabliczek tożsamości.

Dz.U.2017.491 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Dz.U.2017.487 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 października 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników.

Dz.U.2017.481 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Tytuły żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2017.480 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Opłata za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2017.478 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa.

Dz.U.2017.477 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2002 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, Sygn. akt K 2/15.

Dz.U.2017.476 | wyrok z dnia 23 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

Dz.U.2017.473 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2017.471 | obwieszczenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Uzyskanie informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora.

Dz.U.2017.462 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dz.U.2017.460 | ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

Dz.U.2017.458 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów i prokuratorów w stanie spoczynku.

Dz.U.2017.454 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczególne wymagania higienicznych w zakresie transportu morskiego cukru surowego luzem.

Dz.U.2017.451 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Przenoszenie do służby w Straży Granicznej.

Dz.U.2017.445 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Herby w województwie śląskim.

Dz.U.2017.441 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Kontrola celno-skarbowa wykonywana w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych.

Dz.U.2017.438 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.2017.436 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Sposób obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2017.431 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zabezpieczenia akcyzowe.

Dz.U.2017.429 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Uzbrojenie, wyposażenie oraz środki przymusu bezpośredniego w Krajowej Administracji Skarbowej.

Dz.U.2017.427 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie organu właściwego w sprawie potwierdzania niedostępności Systemu.

Dz.U.2017.424 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

Dz.U.2017.423 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2017.417 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Sposób złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce.

Dz.U.2017.416 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego.

Dz.U.2017.413 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2017.412 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2017.411 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe.

Dz.U.2017.401 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Sposób wykonywania kontroli przesyłek pocztowych.

Dz.U.2017.400 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący