Departmental acts

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.26.141 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.26.141 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.26.140 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.26.140 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Rozdział zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.26.147 | decyzja z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Rozdział zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.26.147 | decyzja z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.26.148 | decyzja z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.

Dz.Urz.WUG.2010.26.142 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.23.307 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.26.146 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2010.36.76 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.23.321 | pełnomocnictwo z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2010.25.130 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Połączenie jednostek budżetowych podporządkowanych Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2010.23.315 | decyzja z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MON.2010.23.326 | obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zespół do opracowywania założeń do budżetu zadaniowego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.25.136 | decyzja z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zespół do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych.

Dz.Urz.WUG.2010.25.139 | decyzja z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zespół do spraw składowania dwutlenku węgla w górotworze.

Dz.Urz.WUG.2010.25.138 | decyzja z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie kontroli urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2010.25.134 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2010.16.56 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2010.16.55 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MZ.2010.13.77 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja rachunku dochodów własnych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2010.2.39 | decyzja z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.79 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Organizacja egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego w dniu 27 marca 2011 r.

Dz.Urz.KNF.2010.9.39 | komunikat z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2010.9.40 | komunikat z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.80 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.78 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.78 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2010.24.129 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2010.24.129 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2010.24.129 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2010.24.129 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2010.24.129 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2015.71 t.j. | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 679/10.

Dz.Urz.ULC.2010.26.131 | komunikat z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Blokowanie wydatków budżetowych w 2010 r.

Dz.Urz.MON.2010.23.313 | decyzja z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Blokowanie wydatków budżetowych w 2010 r.

Dz.Urz.MON.2010.23.313 | decyzja z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Blokowanie wydatków budżetowych w 2010 r.

Dz.Urz.MON.2010.23.313 | decyzja z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.WUG.2010.23.127 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2010.23.128 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2010.23.128 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie Inspektorowi Uzbrojenia statusu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.23.306 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie Inspektorowi Uzbrojenia statusu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.23.306 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie szczegółowego zakresu działania Inspektoratowi Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2010.23.314 | decyzja z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2010.32.40 | informacja z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Połączenie jednostek budżetowych podporządkowanych Dowódcy Garnizonu Warszawa.

Dz.Urz.MON.2010.23.311 | decyzja z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Stawki jednostkowych opłat trasowych.

Dz.Urz.ULC.2010.26.105 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Strefy pobierania opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2010.26.104 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Udzielanie zamówień publicznych przez urzędy górnicze.

Dz.Urz.WUG.2010.23.126 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 594/08.

Dz.Urz.ULC.2010.26.130 | komunikat z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 816/09.

Dz.Urz.ULC.2010.26.129 | komunikat z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.23.310 | decyzja z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Koordynatorzy do spraw systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.22.125 | decyzja z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2010.16.81 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Podróże służbowe poza granicami kraju.

Dz.Urz.WUG.2010.22.122 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.77 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej.

Dz.Urz.WUG.2010.22.121 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.22.123 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.76 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok.

Dz.Urz.WUG.2010.22.117 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok.

Dz.Urz.WUG.2010.22.124 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2010.3.52 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2010.6.55 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy