Departmental acts

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2010.15.77 | postanowienie z dnia 22 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1195/10.

Dz.Urz.ULC.2010.26.127 | komunikat z dnia 22 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 541/10.

Dz.Urz.ULC.2010.26.125 | komunikat z dnia 22 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 600/10.

Dz.Urz.ULC.2010.26.126 | komunikat z dnia 22 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.22.297 | pełnomocnictwo z dnia 19 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

Dz.Urz.MON.2010.22.294 | decyzja z dnia 19 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

Dz.Urz.MON.2010.22.294 | decyzja z dnia 19 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

Dz.Urz.MON.2010.22.294 | decyzja z dnia 19 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

Dz.Urz.MON.2010.22.294 | decyzja z dnia 19 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

Dz.Urz.MON.2010.22.294 | decyzja z dnia 19 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.73 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.11.73 | komunikat z dnia 19 listopada 2010 r. | Akt nienormatywny

Nadanie regulaminu Komitetowi Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2010.14.72 | zarządzenie z dnia 18 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.11.72 | komunikat z dnia 18 listopada 2010 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.11.71 | obwieszczenie z dnia 18 listopada 2010 r. | Akt nienormatywny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2010.12.80 | obwieszczenie z dnia 18 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2010.14.70 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2011.

Dz.Urz.NBP.2010.16.17 | uchwała z dnia 17 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centrum Usług Logistycznych".

Dz.Urz.KGP.2010.12.71 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centrum Usług Logistycznych".

Dz.Urz.KGP.2010.12.71 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centrum Usług Logistycznych".

Dz.Urz.KGP.2010.12.71 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centrum Usług Logistycznych".

Dz.Urz.KGP.2010.12.71 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centrum Usług Logistycznych".

Dz.Urz.KGP.2010.12.71 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Wysokość funduszu na nagrody, zapomogi i dodatki mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.72 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.72 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.72 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 306/09.

Dz.Urz.ULC.2010.26.124 | komunikat z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2010.5.54 | decyzja z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.70 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.71 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu Komitetowi Audytu dla działu administracji rządowej - zdrowie.

Dz.Urz.MZ.2010.13.74 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dz.Urz.MZ.2010.13.75 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dz.Urz.MZ.2010.13.75 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dz.Urz.MZ.2010.13.75 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dz.Urz.MZ.2010.13.75 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dz.Urz.MZ.2010.13.75 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.11.70 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt nienormatywny

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.3.69 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.3.69 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.22.301 | upoważnienie z dnia 10 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.21.287 | decyzja z dnia 10 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiany personalne w składzie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Białowieska".

B.I.LP.2010.12.117 | decyzja z dnia 10 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadzór i kontrola nad jednostkami objętymi częścią 24 budżetu państwa.

Dz.Urz.MKiDN.2010.5.49 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.5.24 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.5.24 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centrum Usług Logistycznych".

Dz.Urz.MSWiA.2010.14.68 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Współdziałanie organów resortu obrony narodowej z Wojskową Izbą Lekarską.

Dz.Urz.MON.2010.22.303 | umowa z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Współdziałanie organów resortu obrony narodowej z Wojskową Izbą Lekarską.

Dz.Urz.MON.2010.22.303 | umowa z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Współdziałanie organów resortu obrony narodowej z Wojskową Izbą Lekarską.

Dz.Urz.MON.2010.22.303 | umowa z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2010.15.52 | decyzja z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2011.1.15 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.11.58 | decyzja z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 2. kompanii regulacji ruchu w Oleśnicy.

Dz.Urz.MON.2010.21.282 | decyzja z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi.

Dz.Urz.MON.2010.21.280 | decyzja z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojskowej Komendy Transportu w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2010.21.285 | decyzja z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt indywidualny