Departmental acts

Zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.85 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Parku Narodowego Ujście Warty.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.83 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Parku Narodowego Ujście Warty.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.83 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.84 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.84 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie uprawnień Marka Bębna do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych na okres 1 roku.

Dz.Urz.KNF.2011.5.14 | uchwała z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.1.3 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie tymczasowych zasad odbioru i ewidencji drewna kłodowanego iglastego.

B.I.LP.2011.1.8 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.23.324 | pełnomocnictwo z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MG.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MG.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MG.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Studium zawodowe jako cykliczna forma doskonalenia zawodowego urzędników sądów i prokuratury.

Dz.Urz.MS.2011.1.5 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Arequipa (Peru).

Dz.Urz.MSZ.2011.2.6 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zadania ochronne dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.82 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM).

Dz.Urz.MI.2010.14.48 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2010.16.80 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 rok.

NFZ.2010.37.77 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 rok.

NFZ.2010.37.78 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 rok.

NFZ.2010.37.79 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 rok.

NFZ.2010.37.80 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 rok.

NFZ.2010.37.81 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.23.322 | pełnomocnictwo z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.23.323 | pełnomocnictwo z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.12.78 | komunikat z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.12.77 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.27.150 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.73 t.j. | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.27.149 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.36 t.j. | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.27.149 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.27.149 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.27.149 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.36 t.j. | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.27.149 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.24.330 | decyzja z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2010 r.

Dz.Urz.MON.2010.24.329 | decyzja z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.24.328 | decyzja z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Blokowanie planowanych wydatków budżetowych.

Dz.Urz.CBA.2011.1.19 | decyzja z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2010.6.59 | decyzja z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2010.6.59 | decyzja z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2010.6.59 | decyzja z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Uruchomienie IV transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2010.23.318 | decyzja z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Dz.Urz.MEN.2011.1.19 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Sterującego ds. realizacji umowy na usługi dotyczące Systemów Informatycznych Ubezpieczeń KRUS.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.32 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterującego ds. realizacji umowy na usługi dotyczące Systemów Informatycznych Ubezpieczeń KRUS.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.32 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dz.Urz.MSWiA.2010.16.78 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.12.76 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.34 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.81 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Dysponowanie danymi z informatycznych systemów akcyzowych.

Dz.Urz.MF.2010.14.58 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Dysponowanie danymi z informatycznych systemów akcyzowych.

Dz.Urz.MF.2010.14.58 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy.

Dz.Urz.WUG.2010.26.144 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy.

Dz.Urz.WUG.2010.26.144 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy.

Dz.Urz.WUG.2015.50 t.j. | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.KGP.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.KGP.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.KGP.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.KGP.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Podział środków budżetu Państwa pomiędzy regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.

B.I.LP.2011.1.5 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący