Departmental acts

Powołanie zespołu zadaniowego do spraw opracowania Strategii rozwoju informatyki w PGL LP.

B.I.LP.2014.5.29 | zarządzenie z dnia 31 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich.

Dz.Urz.MON.2014.107 | decyzja z dnia 31 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich.

Dz.Urz.MON.2014.107 | decyzja z dnia 31 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

Dz.Urz.MON.2014.108 | decyzja z dnia 31 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 1. Olsztyńskiego Batalionu Składowania.

Dz.Urz.MON.2014.106 | decyzja z dnia 31 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2013 r. oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2014.3 | obwieszczenie z dnia 31 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Zasady opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2014.105 | decyzja z dnia 31 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2014.66 | decyzja z dnia 31 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2014.65 | decyzja z dnia 31 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej.

Dz.Urz.WUG.2014.55 | zarządzenie z dnia 31 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.

Dz.Urz.WUG.2014.56 | zarządzenie z dnia 31 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2014.64 | zarządzenie z dnia 31 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2014.63 | zarządzenie z dnia 31 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2014.60 | zarządzenie z dnia 31 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju.

Dz.Urz.WUG.2014.53 | zarządzenie z dnia 31 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2014.58 | zarządzenie z dnia 31 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze.

Dz.Urz.WUG.2014.54 | zarządzenie z dnia 31 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.Urz.MF.2014.14 | obwieszczenie z dnia 28 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Rozkład czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.61 | decyzja z dnia 28 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.61 | decyzja z dnia 28 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.61 | decyzja z dnia 28 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.61 | decyzja z dnia 28 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.61 | decyzja z dnia 28 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.61 | decyzja z dnia 28 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.61 | decyzja z dnia 28 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.61 | decyzja z dnia 28 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.61 | decyzja z dnia 28 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.61 | decyzja z dnia 28 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.61 | decyzja z dnia 28 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.61 | decyzja z dnia 28 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.61 | decyzja z dnia 28 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2014.12 | komunikat z dnia 28 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie rejestru lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego.

Dz.Urz.MSWiA.2014.20 | zarządzenie z dnia 28 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

"Karta audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym".

Dz.Urz.WUG.2014.39 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Kontrola urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2014.38 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.35 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.82 t.j. | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.66 t.j. | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.66 t.j. | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.35 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.82 t.j. | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.82 t.j. | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.82 t.j. | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.82 t.j. | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.35 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.66 t.j. | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.35 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.35 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.82 t.j. | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.67 t.j. | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.86 t.j. | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.67 t.j. | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.51 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.86 t.j. | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.51 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.86 t.j. | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.86 t.j. | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.86 t.j. | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.51 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.51 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.86 t.j. | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Rozdział zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.36 | decyzja z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dz.Urz.MIniR.2014.26 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dz.Urz.MIniR.2014.26 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.84 t.j. | decyzja z dnia 27 marca 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący