Departmental acts

Zespół do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych.

Dz.Urz.WUG.2014.46 | decyzja z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Zespół do spraw składowania dwutlenku węgla w górotworze.

Dz.Urz.WUG.2014.45 | decyzja z dnia 27 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.102 | decyzja z dnia 27 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2014.42 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Państwowemu "GARDIA" w Nowogardzie.

Dz.Urz.MS.2014.89 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2014.40 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2014.43 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2014.44 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.27 | zarządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2014.15 | zarządzenie z dnia 26 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2014.17 | postanowienie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2014.5.37 | decyzja z dnia 25 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2014.17 | zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2014.17 | zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MZ.2014.49 | zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MZ.2014.49 | zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MZ.2014.49 | zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2014.3 | zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2014.3 | zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2014.3 | zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2014.3 | zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2014.3 | zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw wdrożenia karty ubezpieczenia zdrowotnego i karty specjalisty medycznego.

Dz.Urz.MZ.2014.50 | zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Roboczego ds. koordynacji funkcjonowania i rozwoju standardu ISBT 128.

Dz.Urz.MZ.2014.47 | zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie Polityki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2014.8 | zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wykaz dodatków stosowanych w latach 2011 i 2012 do produkcji wyrobów tytoniowych.

Dz.Urz.MZ.2014.48 | obwieszczenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.

Dz.Urz.MKiDN.2014.18 | zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2014.5 | zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2014.9 | zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST.

Dz.Urz.MS.2014.88 | zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu komitetowi audytu.

Dz.Urz.MIniR.2014.23 | zarządzenie z dnia 24 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Ochrona lasów przed szkodnictwem leśnym.

B.I.LP.2014.4.27 | zarządzenie z dnia 24 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Ochrona lasów przed szkodnictwem leśnym.

B.I.LP.2014.4.27 | zarządzenie z dnia 24 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Odwołanie i powołanie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Dz.Urz.MIniR.2014.21 | zarządzenie z dnia 24 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Powołania Kolegium Lasów Państwowych w kadencji w latach 2014-2017.

B.I.LP.2014.5.36 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc