Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2015.203

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 2015 r.

DECYZJA Nr 268/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 lipca 2015 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2015

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 153) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji budżetowej na rok 2015 Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 32, 56, 86, 127, 141, 151, 165 i 191), w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.

WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§DBDGWIWSZJW 4101JW 4026JW 4724NCKSKWWBE

Bydgoszcz

WBE

Warszawa

WBE

Lublin

WBE

Kraków

WBE

Olsztyn

752-12 511 3477 509 900204 44743 00023 000-66 000-1 530 0008 927 000-200 000-1 000 000-500 000-400 000-500 0000
75201-9 739 00070 447-9 668 553
3070-9 739 000-9 739 000
401070 44770 447
75202-500 000-500 000
4040-500 000-500 000
75213-924 4472 263 6001 339 153
4010-810 44729 100-781 347
40602 229 0002 229 000
4110-100 0004 800-95 200
4120-14 000700-13 300
75216-450 000-450 000
4280-300 000-300 000
4360-150 000-150 000
752188 927 0008 927 000
42007 000 0007 000 000
4210672 000672 000
4260265 000265 000
427055 00055 000
428065 00065 000
4300670 000670 000
4420200 000200 000
7521943 00023 000-66 0000
401043 00023 000-66 0000
75220-1 847 9004 450 300734 0003 336 400
3020-6 000-6 000
3070-978 500-978 500
4010379 000734 0001 113 000
411062 50062 500
41208 8008 800
4180-199 000-199 000
4260-5 000-5 000
4270-220 000-220 000
42804 000 0004 000 000
4360-50 000-50 000
4380-30 000-30 000
4410-25 000-25 000
4420-92 000-92 000
4430-242 400-242 400
752951 246 000-100 000-1 530 000-200 000-1 000 000-500 000-400 000-500 000-2 984 000
32506 9006 900
4010197 900197 900
4040-100 000-100 000
40601 000 0001 000 000
40904 0004 000
411032 700-900 000-867 300
41204 500-120 000-115 500
4210-330 000-330 000
4300-55 000-200 000-1 000 000-500 000-400 000-500 000-2 655 000
4440-70 000-70 000
4700-55 000-55 000
3000-10 723 5006 90000000000000-10 716 600
4000-1 787 8477 503 000204 44743 00023 000-66 000-1 530 0008 927 000-200 000-1 000 000-500 000-400 000-500 00010 716 600
Cz. 29-12 511 3477 509 900204 44743 00023 000-66 000-1 530 0008 927 000-200 000-1 000 000-500 000-400 000-500 0000