Professional association acts

Uchwała Zarządu KRD nr 10 z dn. 20 IV 2013 r.

KRD.2013.4.20 | uchwała z dnia 20 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 9 z dn. 20 IV 2013 r.

KRD.2013.4.20 | uchwała z dnia 20 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Zm.: decyzja w sprawie powołania Komisji ds. "Open Access".

PAN.2013.4.18 | decyzja z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2013.4.12 | opinia z dnia 12 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk senacki nr 286 S poprawiony).

Sędz.2013.4.12 | opinia z dnia 12 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Zgłaszanie rozpoczęcia praktyki i aplikacji.

Rewid.2013.4.12 | komunikat z dnia 12 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

RGNiSW.2013.4.11 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

RGNiSW.2013.4.11 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o uzgodnieniu płci.

RGNiSW.2013.4.11 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Sędz.2013.4.11 | opinia z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Propozycja wzorcowych opisów efektów kształcenia dla kierunku studiów automatyka i robotyka.

RGNiSW.2013.4.11 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Propozycja wzorcowych opisów efektów kształcenia dla kierunku studiów zootechnika.

RGNiSW.2013.4.11 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2013 w części 67 Polska Akademia Nauk.

PAN.2013.3.27 | decyzja z dnia 27 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie III Ogólnopolskiego Finału Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Podat.2013.3.26 | uchwała z dnia 26 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2012.

Podat.2013.3.26 | uchwała z dnia 26 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie nadwyżki bilansowej przychodów nad kosztami oraz dochodu podatkowego za rok 2012.

Podat.2013.3.26 | stanowisko z dnia 26 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie kategorii jednostkom naukowym.

KRASP.2013.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na Zastępcę Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Lekarz.2014.3.21 | obwieszczenie z dnia 21 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

Protokół II Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VIII Kadencji.

KRD.2013.3.16 | protokół z dnia 16 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 8 z dn. 16 III 2013 r.

KRD.2013.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

Plan działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2013 rok.

RGNiSW.2013.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

Propozycja wzorcowych opisów efektów kształcenia dla kierunku studiów kosmetologia.

RGNiSW.2013.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

Propozycja wzorcowych opisów efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne.

RGNiSW.2013.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny.

Sędz.2013.3.8 | opinia z dnia 8 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2013.3.8 | opinia z dnia 8 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

Preliminarz wydatków Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych na 2013 r.

KAAUM.2013.3.8 | uchwała z dnia 8 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 286).

Sędz.2013.3.6 | opinia z dnia 6 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

Wsparcie finansowe Grupy Badawczej ds. Komparatystyki Podatkowej ELSA Poland.

Podat.2013.3.1 | uchwała z dnia 1 marca 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.2.26 | uchwała z dnia 26 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2013 rok.

Aptek.2013.2.26 | uchwała z dnia 26 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany