Komunikat z dnia 18.01.2019 r. MNiSW w sprawie Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Akty korporacyjne

KAAUM.2019.3.29

Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 82/2019
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie: Komunikatu z dnia 18.01.2019 r. MNiSW w sprawie Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1), w związku z § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych uchwala, co następuje:
§  1. 
1. 
Negatywnie ocenia brak w Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe wydawnictw medycznych wskazanych w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. 
Wnosi do Przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki o uzupełnienie Wykazu, o którym mowa w pkt 1 o wydawnictwa, o których mowa w uzasadnieniu.
3. 
Uzasadnienie stanowiska KRAUM stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.
§  2. 
Upoważnia Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych do przekazania Uchwały do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki.
§  3. 
Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu KRAUM.
§  4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Uzasadnienie

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w następstwie szczegółowej analizy Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe wprowadzonych Komunikatem z dnia 18.01.2019 r. MNiSW negatywnie ocenia nieumieszczenie w nim m.in. takich cenionych przez studentów i wykładowców wydawnictw medycznych jak:

1. Czelej,

2. Edra Urban & Partner,

3. Górnicki Wydawnictwo Medyczne,

4. Wydawnictwo Kwintesencja,

5. MedicalTribune Polska,

6. MediPage Wydawnictwo Medyczne,

7. Wydawnictwo MedPharm Polska,

8. MedTour Press International,

9. Medycyna Praktyczna,

10. Wydawnictwo Via Medica (VM Media VM Group Grupa Via Medica),

11. Termedia.

Wymienione wydawnictwa są ważnymi narzędziami kształtowania trendów w dyscyplinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz stanowią znaczący kanał szerzenia wiedzy z zakresu medycyny dzięki profesjonalizmowi publikowania i współpracy z polskimi naukowcami, autorytetami w różnych dziedzinach medycyny.

Ograniczenia punktowe, które dotkną wydawnictwa spoza wykazu wpłyną w sposób bezpośredni na ich pozycję na rynku, a zachwianie konkurencyjności wydawców medycznych nie jest pożądanym zjawiskiem.

Poniżej przedstawiono opisy wydawców, którzy nie zostali uwzględnieni w wykazie, podczas gdy ich pozycja na rynku wydawnictw medycznych jest od lat ugruntowana.

1. Wydawnictwo Czelej, ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin

Wydawnictwo Czelej należy obecnie do czołowych wydawnictw medycznych w Polsce. Powstało w 1992 r., a jego założycielem jest dr n. med. Grzegorz Czelej. Prowadzi działalność w Lublinie oraz w Warszawie, gdzie znajduje się redakcja czasopisma "Magazyn Stomatologiczny". Oferta Wydawnictwa jest dostępna w księgarniach medycznych i akademickich na terenie całego kraju.

Od ponad 25 lat wydaje książki naukowe, w tym podręczniki dla studentów medycyny, oraz czasopisma medyczne. Nieustannie czuwa nad wysokim poziomem merytorycznym wydawanych publikacji. Organizuje cykliczne konferencje medyczne oraz quizy, w których lekarze zdobywają punkty edukacyjne.

Na sukces Wydawnictwa pracuje 45 osób. Są to ludzie od lat związani z rynkiem wydawniczym w Polsce. Współpracują z wybitnymi polskimi naukowcami, autorytetami w różnych dziedzinach medycyny. Wchodzą w skład Rad Naukowych przy realizowaniu projektów wydawniczych oraz konferencyjnych.

W ofercie znajduje się obecnie ponad 150 książek i 6 czasopism. Wydawnictwo opublikowało między innymi polskie wydanie "Interny Harrisona" w trzech tomach, co stanowi największy projekt w historii wszystkich książek medycznych wydanych w Polsce.

Wiele tytułów ww. Wydawnictwa znajduje się od lat na liście obowiązkowej lub polecanej literatury dla studentów medycyny i lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych. Wśród nich między innymi: "Metody diagnostyczne

w dermatologii, wenerologii i mikologii lekarskiej" (redakcja naukowa Z. Adamski, A. Kaszuba), "Dermatologia Braun-Falco" - wydanie II polskie (redakcja naukowa W. Gliński), "Dermatologia geriatryczna" (A. Kaszuba, J. Szepietowski, Z. Adamski), "Gastroenterologia dziecięca. Poradnik lekarza praktyka" (redakcja naukowa P. Albrecht).

2. Wydawnictwo EDRA Urban & Partner, ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław

Wydawnictwo Edra Urban & Partner nabyło prawa umożliwiające kontynuowanie działalności w zakresie wydawnictw książkowych, prowadzonej dotychczas na polskim rynku przez firmę Elsevier Urban & Partner, stawiając sobie za cel wszechstronną pomoc w przekazywaniu wiedzy polskiemu środowisku medycznemu.

Edra Urban & Partner, nowa rzeczywistość na polskim rynku i jednocześnie przedstawiciel Edra LSWR - wiodącego włoskiego wydawcy jeśli chodzi o innowacyjne rozwiązania służące szerzeniu wiedzy medycznej, przejmuje od Elsevier Urban & Partner dział wydawnictw książkowych, lidera wśród medycznych wydawnictw w Polsce.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie ukoronowane katalogiem wydawniczym obejmującym ponad 800 tytułów - wśród których można wymienić takie bestsellery, jak: Atlas anatomii człowieka F.H. Nettera, Atlas anatomii człowieka J. Sobotty, The Merck Manuał. Podręcznik diagnostyki i terapii, Braunwald. Choroby serca, Miller. Anestezjologia, Robins. Patologia, Chirurgia małych zwierząt T.W. Fossum, Choroby wewnętrzne małych zwierząt R.W.Nelsona i C.G.Couto, a także wiele innych - uczyniło Elsevier Urban & Partner głównym źródłem informacji dla studentów oraz profesjonalistów w Polsce. Zarówno studenci, jak i lekarze, stomatolodzy, fizjoterapeuci, weterynarze oraz inni profesjonaliści z dziedziny medycyny obdarzyli zaufaniem przekazywane przez wydawnictwo treści, wspomagające ich edukację i rozwój zawodowy. Jednocześnie wielu Autorów, będących autorytetami w poszczególnych dziedzinach wiedzy, powierzyło tej oficynie wydawniczej swoje dokonania naukowe w celu ich publikacji. Edra Urban & Partner planuje stworzenie kompleksowej oferty dla polskiego środowiska medycznego, dzięki czemu wszyscy odbiorcy uzyskają dostęp do zróżnicowanych, bogatych treści przekazywanych za pomocą oryginalnych i nowatorskich produktów oraz rozwiązań.

3. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, ul. Szarotkowa 5, 51-252 Wrocław

Górnicki Wydawnictwo Medyczne specjalizuje się w publikacjach medycznych: książkach, czasopismach, serwisach internetowych kierowanych do lekarzy, studentów medycyny i studentów licencjatów różnych specjalności.

Oferuje również możliwość wydawania prac naukowych: doktorskich, habilitacyjnych i monografii uniwersyteckich.

Nasi Autorzy: Marta Misiuk-Hojto, Jan Ciećkiewicz, Juliusz Jakubaszko, Prof. Boileau Grant (twórca atlasu), Jerzy Gielecki, Jan Zieliński, Maria Niżankowska, Jacek J. Kański, Edward Wylęgała, Andrzej Stankiewicz, Andrzej Pozowski, Piotr Wiland.

4. Wydawnictwo Kwintesencja sp. z o.o., ul. Różana 75, 02-569 Warszawa

Quintessenz - Międzynarodowa Grupa Wydawnictw jest wiodącym na świecie producentem specjalistycznym, zajmującym się produkcją książek, czasopism, kaset wideo i programów DVD dla lekarzy stomatologów. Jest także organizatorem międzynarodowych kongresów stomatologicznych.

Wydawnictwo Kwintesencja istnieje w Polsce od 15 lat. Z książek, czasopism i podręczników korzysta w Polsce ponad 10 000 lekarzy stomatologów, techników studentów i uczniów; biblioteki medyczne i kliniki na terenie całego kraju.

Dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, ortodoncji, periodontologii, chirurgii i implantologii Wydawnictwo osięgnęło poziom merytoryczny satysfakcjonujący nawet najbardziej wymagających Czytelników.

Wydawnictwo cechuje wysoka jakość merytoryczna i edytorska. Każda książka to wiedza podana krok po kroku, zawierająca bardzo bogaty materiał fotograficzny - przewodnik po rozmaitych obszarach wiedzy stomatologicznej.

Wydawnictwo Kwintesencja jest również organizatorem Międzynarodowych Seminariów i Konferencji, które mają na celu praktyczne przedstawienie wiedzy najlepszych z najlepszych.

5. Wydawnictwo Medical Tribune Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c,

01-797 Warszawa

Wydawnictwo MEDICAL TRIBUNE POLSKA powstało w 1991 r. i należy do grupy niemieckiego wydawnictwa SUDDEUTSCHER VERLAG. Pierwszym wydawanym czasopismem była MEDYCYNA PO DYPLOMIE. Wydawnictwo stało się liderem na krajowym rynku fachowej prasy medycznej, uzyskując stabilną i znaną markę na rynku wydawnictw specjalistycznych. Stale rosnącym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez Wydawnictwo kongresy dla lekarzy.

Dziś w medycznym portfolio wydawnictwa oprócz serii czasopism PO DYPLOMIE, znajdują się m.in. książki. Współpracuje z czołowymi amerykańskimi i brytyjskimi tytułami, wydawcami i instytucjami, np. The New England Journal of Medicine, Mayo Clinic Proceedings, American Academy of Pediatrics, The Royal College of Physicians of London, Current Medicine Group, Advanstar.

6. MediPage Wydawnictwo Medyczne, ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa

MediPage Sp. z o.o. jest jednym z wiodących wydawnictw medycznych w Polsce. Firma prowadzi działalność od 1998 roku i została utworzona przez lekarzy, stanowiących wcześniej zespół redakcyjny polskiego wydania British Medical Journal, których doświadczenie edytorskie pozwoliło na stworzenie profesjonalnego zespołu redakcyjnego.

Wydawnictwo MediPage ma w swojej ofercie ponad 200 podręczników, leksykonów, słowników i poradników medycznych skierowanych do lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny. Wśród publikacji MediPage znajdują się m.in. książki z dziedziny chirurgii,

ginekologii, interny, onkologii, anestezjologii, ortopedii i pediatrii, jednak specjalnością

Wydawnictwa jest szeroko pojmowana diagnostyka obrazowa. MediPage ma najbogatszą na polskim rynku ofertę książek poświęconych obrazowaniu i USG.

Oferta MediPage wzbogacona jest o wiodące anglojęzyczne pozycje zagranicznych wydawców, które firma na życzenie Klientów sprowadza z krajów Unii Europejskiej oraz ze Stanów Zjednoczonych. Wśród dostępnych tytułów są książki takich wydawnictw jak: Springer, Wolters Kluwer, Oxford University Press, Cambridge University Press, McGraw-Hill, Thieme czy Elsevier. Oprócz działalności wydawniczej, firma za pośrednictwem Biura Kongresowego MediPage oraz we współpracy z firmą Med-Media zajmuje się również kompleksową obsługą kongresów, konferencji i sympozjów o tematyce medycznej. Oferta obejmuje organizację imprez krajowych i międzynarodowych o charakterze naukowym oraz szkoleniowym.

7. Wydawnictwo MedPharm Polska, ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław

Wydawnictwo Medyczne i Farmaceutyczne MedPharm Polska działa na polskim rynku wydawniczym od 2005 roku. W swojej ofercie posiada już ponad 300 tytułów książkowych, które znaleźć można w księgarni medycznej Wydawnictwa: www.medpharm.pl.

Książki Wydawnictwa skierowane są przede wszystkim do lekarzy, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, kosmetologów oraz lekarzy weterynarii. Po publikacje MedPharmu sięgają również osoby spoza branży medycznej.

MedPharm Polska jest wydawcą polskiej edycji europejskiego bestsellera, atlasu anatomii człowieka "PROMETEUSZ". W swym dorobku posiada również pierwsze polskie wydanie 2-tomowej Anatomii Klinicznej Moore'a- jednego z najbardziej popularnych podręczników anatomii na świecie.

Oprócz tradycyjnych publikacji książkowych w języku polskim, oferuje również publikacje międzynarodowe, zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej wraz z aktualizacjami online. Wydawnictwo jest wyłącznym dystrybutorem Farmakopei Amerykańskiej na Polskę. Można u nas kupić również dostęp do Farmakopei Europejskiej i Farmakopei Brytyjskiej.

8. Med Tour Press International Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 05-400 Otwock

Powstała w 1992 roku oficyna od wielu lat wydaje literaturę naukową i zawodową dla lekarzy stomatologów (czasopisma, monografie, wydawnictwa nietypowe, m.in. od 1993 roku Kalendarz Stomatologiczny) oraz podręczniki dla studentów oddziałów stomatologicznych uczelni medycznych.

Med Tour Press International od 1994 roku jest wydawcą czasopisma "Stomatologia Współczesna". Na łamach "Stomatologii Współczesnej" publikowane są artykuły związane z rozwojem wiedzy stomatologicznej i medycznej, postępem technicznym, oceny i procedury kliniczne, opisy współczesnych metod profilaktyki, diagnozowania i leczenia, a także bieżące informacje z życia środowiska zawodowego.

Wydawnictwo współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi i akademickimi, stowarzyszeniami lekarzy stomatologów. Prezentuje również wybrane artykuły drukowane

wcześniej w "Stomatologii Współczesnej" na gościnnych stronach internetowych www.portaldentystyczny.pl.

Wydawnictwo z wieloma stowarzyszeniami wiąże bliska współpraca, m.in. z powstałym niedawno Polskim Towarzystwem Periodontologicznym.

Med Tour Press jest także organizatorem kursów i szkoleń podyplomowych dla lekarzy dentystów w kraju i za granicą oraz patronem medialnym wielu imprez targowych, konferencji i zjazdów stomatologicznych.

9. Medycyna Praktyczna, Cholerzyn 445, 32-060 Liszki

Medycyna Praktyczna jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej, największym polskim centrum informacji medycznej dla lekarzy. Nieprzerwanie od 1991 roku publikuje cenione w środowisku medycznym czasopisma, książki, prowadzi też portal dla lekarzy i pacjentów mp.pl. MP jest w Polsce pionierem i propagatorem idei evidence-based medicine, czyli praktyki medycznej opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach, a także współzałożycielem Polskiego Instytutu EBM.

Najnowsze badanie czytelnictwa PBS (grudzień 2017 r.) wykazało, że 94% lekarzy podejmuje decyzje diagnostyczne lub terapeutyczne z wykorzystaniem publikacji Medycyny Praktycznej.

Rada naukowa MP to wybitne osobistości medycyny polskiej, reprezentujące najważniejsze specjalności medyczne, a w Międzynarodowej Radzie Naukowej Medycyny Praktycznej zasiadają profesorowie z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii.

10. Wydawnictwo VM Media Sp. z o.o., VM Group Sp. k., ul. Świętokrzyska 73,

80-180 Gdańsk

Misją Wydawnictwa jest dostarczanie najnowszej wiedzy środowisku medycznemu oraz poprawa zdrowia społeczeństwa poprzez pozyskiwanie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji o charakterze edukacyjno-naukowym. Wieloletnia działalność na rynku pozwoliła zdobyć Wydawnictwu wszechstronne i różnorodne doświadczenia.

Sukces Wydawnictwa opiera się na stałej i ścisłej kooperacji z autorytetami z dziedziny medycyny oraz uznanymi wydawcami publikacji naukowych z całego świata. Dzięki temu Wydawnictwo dostarcza polskiemu środowisku lekarskiemu kompleksowej i rzetelnej wiedzy przydatnej w codziennej praktyce. Jest także solidnym partnerem dla branży farmaceutycznej, gdyż rozumie jej potrzeby i dąży do wspólnego celu, jakim jest promocja zdrowia.

Wydawnictwo wydajemy blisko 40 fachowych czasopism medycznych. Wciąż poszerza książkową ofertę wydawniczą - pozycje skierowane do lekarzy i pacjentów, książki autorów polskich i zagranicznych z dziedziny medycyny. W ciągu ostatnich kilku lat zorganizowało na terenie całego kraju kilkaset spotkań o charakterze naukowym lub edukacyjnym dotyczących szerokiego spektrum zagadnień z różnych dziedzin medycyny

Współpraca ze specjalistycznymi wydawnictwami medycznymi z całego świata pozwala na bieżąco udostępniać czytelnikom w Polsce tłumaczenia wielu najnowszych publikacji zagranicznych. Prowadzi kilkanaście serwisów informacyjnych i edukacyjnych towarzystw medycznych

11. Wydawnictwo Termedia Sp. z o.o., ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań

Firma Termedia od 1993 r. ułatwia wszystkim zainteresowanym medycyną dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych. Organizuje konferencje, sympozja, zjazdy i kongresy medyczne, jest także wydawcą ponad 40 czasopism naukowych i książek (rocznie około 30 tytułów) oraz twórcą specjalistycznych portali branżowych.