Questions and answers

Czy kierownikiem warsztatów szkolnych kształcących w branży mechaniczno-elektronicznej może zostać nauczyciel geografii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy możliwa jest jednoczesna zmiana dwóch decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy można akredytować jako formy pozaszkolne warsztaty dedykowane nauczycielom?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można wznowić postępowanie, jeśli nowy właściciel działki nie wiedział o służebności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy należy zawiesić postępowanie w sprawie zasiłku stałego i na czas zawieszenia postępowania przyznać zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nieścisłości w określeniu np. daty sprzedaży na fakturze stanowią problem dla jej odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy osoba ukończyła Wydział Nauk Pedagogicznych ma uprawnienia do pracy na stanowisku pracownik socjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy osoba zatrudniana na zastępstwo musi posiadać takie samo wykształcenie, jak dotychczasowy pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy passport powinien być przechowywany w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy po śmierci pracownika należy naliczyć PIT i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może wystąpić do ubezpieczyciela o wypłacenie odszkodowania w ramach obowiązkowego OC pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy pracodawca powinien naliczać PIT od noclegu zapewnionego pracownikowi przez kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy projekt karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską ma prawo uzyskać od szkoły dostęp do e-dziennika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy są jakieś konsekwencje i kary jeżeli w 2019 r. odpis na ZFŚS przekaże się na wydzielony rachunek bankowy z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka powinna posiadać certyfikat/badania potwierdzające przydatność tego opakowania do recyklingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy tymczasowy budynek handlowy na zgłoszenie na 180 dni wymaga uzgodnienia pod względem p.poż. i higieniczno-sanitarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy w dni wolne od zajęć dydaktycznych powinien być zapewniony dowóz uczniów do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w klauzuli informacyjnej urząd miasta jest zobowiązany wskazać okres przechowywania nagrodzonego filmu w konkursie uczniowskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy w obiekcie magazynowym można zastosować lokalne zasilacze bezprzerwowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wójt jest uprawniony do powołania zarządu wspólnoty gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy w świadectwie pracy umieszcza się NIP zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy w świetle aktualnych przepisów szkoła musi prowadzić księgę uczniów także w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wydatki poniesione na amortyzowany prototyp produktu mogą zostać ujęte w kosztach w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakład zagranicznej spółki może stosować 9% stawkę CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup czajnika może zostać ujęty w kosztach na podstawie ksero paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zamawiający jest zobligowany do stosowania p.z.p. przy wyborze audytora na badanie sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy zamontowanie na osłonie urządzenia ogranicznika kąta otwarcia stanowi modernizację maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Gdzie i komu winien taki zebrany zużyty sprzęt w sklepie przekazać?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Gdzie można przekazać odpady inne niż niebezpieczne, a powstające w trakcie robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Ile wynosi kwota odpisu na ZFŚS na nauczyciela w 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o nauczanie domowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie są zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie składki powinien opłacać przedsiębiorca, który dodatkowo pełni funkcję wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie urzędy/organy mają nadzór nad instalacją produkującą i przetwarzającą biogaz?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Jaki odpoczynek dobowy powinien mieć kierowca kat. B dowożący dzieci do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaki powinien być termin zakończenia stażu na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne