Na jakiej podstawie gmina może podjąć uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina Miejska otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dopłat na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych – budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej...., w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne zwiększające zasób gminy lub mieszkania chronione.

Czy na postawie tego artykułu jest konieczność podjęcia uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych gminy, czy można bazować na obowiązującej uchwale? Jeżeli nie, to proszę podać przepisy, jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać taki lokal?

Ww. ustawa dotyczy lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, w naszym przypadku stawka bazowa czynszu za m2 o najwyższym standardzie wynosi 5,09 zł/m2. W ustawie stawka za m2 nie może przekroczyć 2% stawki odtworzeniowej za 1 m2 to wychodzi 8,82 zł/m2.

Czy powinniśmy ustalić nową stawkę za m2, czy możemy stosować tę która obowiązuje w gminie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX