Czy WFOŚiGW może występować do gminy o udzielenie informacji publicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

WFOŚiGW podając konkretny adres wystąpił do gminy o udzielenie informacji publicznej powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – dalej u.d.i.p., oraz art 10 ust. 1 u.d.i.p., w następującym zakresie:

1) podania imienia i nazwiska osoby składającej deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków z podaniem źródła ciepła pod wskazanym adresem,

2) Imienia i nazwiska osoby wnioskującej o wypłatę dodatku węglowego wraz z datą złożenia wniosku również pod wskazanym adresem.

Czy Gmina może udzielić takich informacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX