Pytania i odpowiedzi

Czy sąd może wstrzymać wykonanie decyzji ostatecznej, jeśli podatnik wniósł od niej skargę do WSA?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Geliński Piotr | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować wygrodzenie wewnątrz hali?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy wystąpi obowiązek podatkowy w przypadku zakupu złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy emeryta można wskazać celem dokonania stosownego odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy podatnik może skutecznie dokonać sprzedaży działku wraz z budynkiem za 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakiego rodzaju usługi należy deklarować w pozycji 41 i 42 deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może dokonać odpisu na ZFŚS dla byłego pracownika-emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak należy rozliczać i ujmować w deklaracji faktury od kontrahenta cypryjskiego za przejazd promem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy organ może zmienić termin do przedłożenia projektu budowlanego zamiennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy przy wynajmie pomieszczeń w czynszu należy uwzględnić koszty za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy opodatkować zapomogę losową wypłaconą dla żony byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wygląda opodatkowanie bonów towarowych nie sfinansowanych z funduszu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jak wycenić przedmiot aportu do spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak w PKPiR ująć wydatek poniesiony na badanie rynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak zamortyzować inwestycję polegającą na budowie systemu naśnieżania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy w każdym przypadku zapomoga zwolniona jest z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można zaksięgować w koszty zakup flagi państwowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Po jakim kursie powinna zostać naliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należna jest opłata targowa, jeżeli grunt gminny został wydzierżawiony na działalność sezonową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy odsetki od kredytu będą kosztem uzyskania przychodu, skoro kredyt związany jest z uzyskaniem przychodu zwolnionego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy miejsce zawarcia umowy pożyczki ma znaczenie, jeśli chodzi o zapłatę PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy nabywa się prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak zaksięgować niepodlegający odliczeniu podatek VAT przy wykupie samochodu z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy przychody pieniężne otrzymywane przez członków rady zatrudnienia będą wolne od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dokonując zbycia domu, można zaliczyć do kosztów wydatki, które nie są potwierdzone dokumentami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć sprzedaż samochodu osobowego na rzecz kontrahenta z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Gdzie należy wykazać w deklaracji VAT transakcję z dostawcą z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć materiały zakupione częściowo przez oddział, a częściowo przez filię?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczać usługi świadczone pomiędzy oddziałami i filiami instytucji gospodarki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy skład konsygnacyjny może działać na terenie Polski między polskimi kontrahentami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Murawski Szymon | Nieaktualne

Czy w przypadku sprzedaży używanego środka trwałego należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik w związku z wynajmem pokojów gościnnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo rozlicza sprzedaż palet?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy wystąpi import usług w przypadku obciążenie kosztami obsługi reklamacji towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć fakturę dotyczącą materiału przeznaczonego na próby technologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie gazet rolnikom stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę na abonament programu VGK?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować w przypadku rozbudowanego kompleksu nieruchomości niemieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR ująć wydatki na przeprowadzenie analiz techniczno-urbanistycznych przydatności gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób postąpić w przypadku wystąpienia u pracownika nadpłaty składki ZUS w wysokości 1,78 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować zakup dzianiny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak wyprowadzić z firmy działkę, gdy podatnik zamierza zlikwidować działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Według jakiej stawki powinny być opodatkowane grunty zakupione przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W dochodach z jakiego tytułu należy wykazać zysk/stratę osiągniętą z transakcji forexowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak kształtuje się odpowiedzialność osoby fizycznej za usunięcie drzewa z nieruchomości gminy bez jej zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy podróż pracowników do siedziby firmy jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować sprzedaż odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy przychód z tytułu otrzymania pożyczki stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak opodatkować otrzymane przez nierezydenta przysporzenie majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione za granicą mogą być zaliczone w koszty, jeśli udokumentowane są paragonami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne