Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2017 r.

PYTANIE

Czy wybrana metoda bilansowa rozliczania różnic kursowych jest obowiązująca w kolejnych latach jeśli w pierwszym roku sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta?

Spółka z o.o. została zawiązana w dniu 27.10.2015 r. i w dniu 03.11.2015 r. poinformowała władze skarbowe o wyborze podatkowej metody rozliczania różnic kursowych. Spółka stosuje rok obrotowy z dniem bilansowym 30 czerwca. Pierwszy niepełny rok podatkowy zakończył się 30.06.2016 r. i za ten pierwszy rok sprawozdanie spółki nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Za ten rok spółka rozliczyła różnice kursowe metodą podatkową. W kolejnym roku 2016/2017 spółka nie poinformowała po raz kolejny o wyborze metody podatkowej i rozliczała różnice metoda bilansową. Sprawozdanie za rok 2016/2017 będzie poddane badaniu biegłego.

Czy dokonane pierwotnie zawiadomienie odniosło skutek wobec braku badania w pierwszym roku, czy też należało ponownie poinformować władze skarbowe o w pierwszym miesiącu roku 2016/2017?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację