Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2017 r.

PYTANIE

Mam pytanie dotyczące decyzji z art. 171 ust. 2 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., tj. określenia świadczeń na rzecz spółki wodnej (dalej SW). Starosta wydał decyzję, w której nałożył świadczenie finansowe na rzecz SW dla zarządu dróg powiatowych za korzystanie przez zarządcę drogi z rowów melioracyjnych SW przez wprowadzanie do rowów wód z odwodnienia kilku dróg powiatowych. Ponieważ sprawa w tutejszym organie toczyła się od roku 2010, a wniosek był złożony w roku 2007 do innego starosty (tutejszy starosta wyznaczony został przez SKO w roku 2010 do załatwienia sprawy), to – zgodnie z wytycznymi SKO, wskazanymi w jednej z decyzji uchylających decyzję starosty – świadczenie zostało określone od roku 2007. Od decyzji tej złożone zostało przez zarządcę drogi odwołanie, które następnie zostało wycofane. Powodem wycofania odwołania było to, że SW dogadała się z zarządcą drogi, iż ten wniesie świadczenie za lata ubiegłe, ale tylko za okres ostatnich 3 lat, czyli nie za okres 2007-2016 (zgodnie z wydaną decyzją), tylko za okres 2014-2016 + będzie wnosił aktualnie świadczenie corocznie w kwocie określonej w decyzji.

Czy taka sytuacja wymaga zmiany decyzji starosty (ewentualnie jej uchylenia i wydana nowej), czy to już tylko kwestia umowy między SW i zarządcą drogi?

Czy jeżeli obecnie SW lub zarządca drogi wniesie wniosek o uchylenie decyzji starosty i wydanie nowej (aby określić w niej nowy okres, za który zarządca drogi wniesie świadczenie, tj. okres 2014-2016), to starosta będzie mógł naliczyć świadczenie "wstecz"?

Ponieważ tamten wniosek złożony był w roku 2007, to od tego roku naliczono świadczenie, a jeśli złożony zostanie wniosek w tym roku, to wydaje się, że wtedy byłoby to świadczenie nakładane "wstecz".

Czy starosta, mając w aktach sprawy dowody, że korzystanie z wód odbywa się od roku 2007, może nałożyć świadczenie (na wniosek stron) dopiero od roku 2014?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?