Pytania i odpowiedzi

Czy od zakupu maty masującej dla pracowników biurowych można odliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować pośredniczenie poprzez stronę internetową w sprzedaży gier komputerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy wydatek poniesiony na przeszkody w parku linowym należy ująć bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy rozliczyć w rejestrze fakturę zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu wysokości odprawy emerytalnej dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zapis kwot ujemnych na dowodach księgowych jest kwestią zwyczajową, czy wynika z konkretnych przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczyć wyjazd zagraniczny wiceprezesa zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy podatnik opodatkowany ryczałtem może dokonać rozliczenia wspólnie z małżonkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy jest możliwe wprowadzenie do spółki z o.o. nakładów poniesionych na budowę lokalu w zamian za udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jak obniżyć podatek od nieruchomości i utrzymać powierzchnię handlową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy jednostka może zmienić od nowego roku stawkę amortyzacyjną z 20 % na 50 %?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy spółka ma prawo do naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat należności od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy pozwolenie na wycięcie drzew staje się prawomocne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak rozliczyć zdemontowanie kaloryferów z wynajmowanego budynku i ponowny ich montaż w nowym obiekcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć wynagrodzenie obcokrajowca zatrudnionego w polskiej firmie na terenie Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka przysługuje ulga na zatrudnionego rencistę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy firma mająca siedzibę w Polsce może zatrudnić na umowę o pracę obywatela innego kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na założycielach spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie zobowiązanie finansowe po zmarłym pracowniku, ponosi zakład pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy istnieją obwarowania prawne ograniczające zmianę zakresu obowiązków pracownika w dowolnym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować posiłki profilaktyczne wydawane pracownikom w okresie jesienno-zimowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe powstałe w związku z nabyciem przez pracownika winiety za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wypłaty na rzecz pracowników można wykazywać na zasadzie memoriałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy kontrakty długoterminowe można wyceniać miesięcznie lub kwartalnie, czy tylko na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy można wynagradzać za prace administracyjne na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo zapisać w porozumieniu, zmianę wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie urlopowe dla pracownika wynagradzanego prowizyjnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy nieodpłatne przyjęcie majątku rodzi konsekwencje finansowe dla gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Gonet Wojciech | Aktualne

Czy zapłata kary umownej naraża gminę na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Jakie konsekwencje na gruncie VAT będzie miało przekwalifikowanie samochodu z ciężarowego na osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na kogo sporządzić listę płac w przypadku śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przebudowa drogi leśnej wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozwiązać rezerwę na przedawnione należności od pracowników z tytułu niedoboru?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo określić, kiedy zleceniobiorca nabędzie prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Jaki kod odpadu należy nadać zużytym wężom pożarniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W którym miesiącu rozliczyć przychód z tytułu wykonanej usługi nadzoru budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można rozliczyć inwestycję (budowę budynku), która nie ma uregulowanej sprawy gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik za czas zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zakład pracy może dofinansować pracownikowi gimnastykę leczniczą z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Na jakich zasadach można pracownikowi powierzyć czasowo pracownikowi pracę w innej miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W jakim terminie przysługuje nam zwrot VAT w przypadku importu maszyny ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy spółdzielnia powinna wystawić fakturę za najem boiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać przelewy dokonywane między dwoma kontami należącymi do jednej osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakim dokumentem spółdzielnia mieszkaniowa powinna zdjąć z ewidencji środków trwałych budynek garażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Czy powierzchnię piwnicy przy budowie domku jednorodzinnego zaliczać do powierzchni użytkowej na cele VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT fakturę za używanie samochodu w leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy usługa transportowa wykonana na rzecz podmiotu z Litwy podlega wykazaniu w informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy kurs języka polskiego dla obcokrajowca jest zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne