Czy ustalając prawo do świadczenia wychowawczego należy wliczać stypendium dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2017 r.

PYTANIE

Klient składa wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. W roku bazowym 2016 miał stypendium stażowe unijne z urzędu pracy.

Czy kwotę z tego stypendium należy wpisać tylko na oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych i nie wliczać do dochodu?

Czy stypendium należy wliczyć i niezależnie od liczby miesięcy, przez które było pobierane, podzielić przez 12 miesięcy?

Klient składa wniosek na nowy okres zasiłkowy, od października 2016 r. do 31.10.2017 r. ma przyznane ww. stypendium.

Czy należy liczyć dochód za 3 miesiące tj. październik, listopad, grudzień 2016 z roku bazowego i podzielić na 3, bo to dochód uzyskany?

Wniosek na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 i stypendium stażowe unijne z urzędu pacy od 1.05.2017 r. (po roku bazowym).

Czy należy liczyć uzysk za czerwiec 2017 r.?

Czy w zamkniętym katalogu uzyskania dochodu na okres zasiłkowy 2017/2018 (art. 2 pkt 20 lit. b u.p.p.w.d.), uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych mieści się pojęciu stypendium stażowego, unijnego z urzędu pracy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access