Czy firma przyjmując odpady z rozbiórek, remontów, robót ziemnych, zarówno od firm, jak i od osób fizycznych musi wymagać od nich wypełnienia karty przekazania odpadu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2017 r.

PYTANIE

Firma prowadzi przetwarzanie (odzysk) odpadów poza instalacjami (wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych). Posiada na tę okoliczność ważną decyzję rekultywacyjną oraz decyzję na przetwarzanie odpadów. Czy przyjmując odpady z rozbiórek, remontów, robót ziemnych, zarówno od firm, jak i od osób fizycznych musi wymagać od nich wypełnienia karty przekazania odpadu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access