Kto ponosi koszty pobytu osoby bezdomnej z dzieckiem w schronisku dla matek z dziećmi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2017 r.

PYTANIE

Kobieta (bezdomna) z 3-letnim dzieckiem od roku przebywała na terenie gminy, która nie była jej miejscem ostatniego zameldowania na pobyt stały. Z uwagi na trudną sytuację OPS udzielał jej wsparcia oraz wypłacał świadczenia rodzinne. Z uwagi na zagrożenia ze strony ojca dziecka i dysfunkcyjność w codziennym funkcjonowaniu, grożącym zabraniem dziecka do pieczy zastępczej OPS pisemnie zwrócił się z prośbą do schroniska dla matek z dziećmi o przyjęcie kobiety wraz z córeczką (organ nie wydał decyzji kierującej). W piśmie OPS nie złożył deklaracji o ponoszeniu odpłatności. Sprawę odpłatności OPS kierował do ośrodka właściwego dla ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały kobiety. Ten jednak odmawia finansowania pobytu kobiety z dzieckiem w ośrodku twierdząc, że nie kierował tam tych osób - przerzuca odpowiedzialność za finansowanie na OPS z terenu którego matka z dzieckiem trafiły do bezpiecznego miejsca.

Który z ośrodków jest właściwy do ponoszenia odpłatności za pobyt matki z dzieckiem w schronisku?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access