Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27.08.2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości - dalej r.i.p.z.ś., do instalacji wymagających uzyskania pozwolenie zintegrowanego należy zaliczyć instalacje do produkcji i obróbki metali: do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, w tym produktów z odzysku, lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej przekraczającej 4 tony wytopu na dobę dla ołowiu i kadmu lub 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali, przy czym przez zdolność produkcyjną rozumie się największą ilość określonego wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji. Podczas wytopu wyrobów zużywana jest ilość 4,5 tony surowca kadmu na dobę, ilość wyrobu gotowego wynosi maksymalnie 3,8 tony, natomiast powstała różnica jest odpadem.

Czy powyższa instalacja będzie wymagała uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację