Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jednej z odpowiedzi wskazaliście Państwo, że PSZOK musi odbierać odpady zarówno z nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych. Piszecie: "w przypadku gdy nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, rada gminy w uchwale może ustalić, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą mogli korzystać z PSZOK odpłatnie".

W jakiej uchwale można uregulować tę kwestię: w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie czy innej np. w spawie wysokości opłat przyjmowanych do PSZOK odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych?

Czy jest to dochód gminy, czy może to być dochód przedsiębiorcy prowadzącego na zlecenie gminy PSZOK?

Czy w tym przypadku stosuje się art. 6r ust. 1aa ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g.?

Na jakiej zasadzie powinna nastąpić płatność - na podstawie faktury wystawionej przez gminę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?