Questions and answers

Czy pracownik ma obowiązek podpisać kartę urlopową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy prywatne wydatki wspólników spółki jawnej mogą być ujmowane w księgach rachunkowych spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy przechodząc na metodę liniową od 1 stycznia można wrócić do stawki amortyzacyjnej (wyższej) z wykazu stawek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy sfinansowanie studiów podyplomowych pracownika, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy usługa modyfikacji silników przez firmę niemiecką stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w przypadku gdy kilka lat temu dokonaliśmy obniżenia stawki amortyzacji, obecnie możemy po raz kolejny to uczynić?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydatek na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników stanowi koszt podatkowy dla spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakup leksykonu od kontrahenta ze Szwajcarii stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jakie prawa i obowiązki ma osoba, która ukończyła kurs dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki tryb należy zastosować przy zamówieniach publicznych dotyczących zakupu bonów towarowych z funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jaki zakres działań może podjąć ratownik medyczny na imprezach masowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Mare Daniel | Aktualne

Jak należy traktować do wypłaty okres przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim i urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Kołowska Urszula | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż wykupionego z leasingu samochodu na rzecz prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak podatnik powinien potraktować najem biura w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak potraktować zajęcie konta bankowego przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak powinien postąpić organ nadzoru budowlanego w celu wyegzekwowania obowiązku nałożonego w decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo ująć korektę wartości firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć w czasie wydatki na reklamę powstających lokali mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej wypłacone przez NFZ nadwykonania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować płatność zobowiązania w euro po uprzednim kupieniu waluty w kantorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Kiedy może wystąpić różnica na WF w gospodarce zasobami mieszkaniowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Kiedy należy wystawić fakturę wewnętrzną w związku z importem usługi licencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Kiedy po otrzymaniu mandatu na radnego gminy, dyrektor musi zrezygnować z pełnienia funkcji dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT przy zakupie z Estonii koparki przez podatnika VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu najmu pomieszczeń biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć amortyzację części budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

W jaki sposób powinni prowadzić ewidencje podatnicy opodatkowani ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym miesiącu należy ująć podatek należny z tytułu wykonanej usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów dojazdu kontrahentowi powinien być zawarty w wystawianej przez podatnika fakturze za usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy, dla celów bilansowych, ująć w księgach rachunkowych przeniesienie własności lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Co należy zrobić z nieumorzoną wartością firmy przy wnoszeniu aportu do spółki akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca w jednej ofercie przyjmuje dwie różne stawki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy apteka może realizować w innej aptece recepty na leki robione?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Czy bilans otwarcia musi być ujęty w dzienniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy jest możliwe uzupełnianie przez nauczyciela pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Siwonia Anna | Aktualne

Czy każdy z małżonków powinien otrzymać paczkę dla dziecka z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje 15% - owy dodatek za klasy łączone do godzin przepracowanych w klasach łączonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Jabłońska Monika | Nieaktualne

Czy niezamortyzowana część wartości początkowej środków trwałych może być ujęta w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy od bezpłatnego przekazania zaproszeń na koncert należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy od przekazania biletów na koncert dla pracowników należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy odsetki zasądzone wyrokiem sądowym jako należność główna należy wykazać w sprawozdaniu Rb-N?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek przeprowadzania dodatkowego badania technicznego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony od zakupu instalacji gazowej do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługuje odliczenie VAT z faktury za transport wyrobów do Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży samochodu podatnik może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługa druku wyciągów bankowych podlega zwolnieniu od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usługę transportu kolejowego należy traktować jako import usług ze stawką 22%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy usługi projektowe świadczone przez spółkę na rzecz gmin - członków związku będą zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w przypadku nabycia prawa do organizacji zawodów sportowych od spółki angielskiej, dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w sprawozdaniu Rb-N powinny być wykazywane należności długoterminowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy w takiej sytuacji możliwe jest podpisanie umowy z inwestorem na pośrednictwo w obrocie tą nieruchomością?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym ma wpływ na opodatkowanie podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zakup od biura podróży w Kazachstanie usługi organizacji wyjazdu dla klientów stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy zakup opon do samochodu od firmy szwedzkiej, która nie podała NIP-u, należy potraktować jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Różycki Karol | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaklasyfikować iPod'a?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Jurek Marek | Aktualne

Gdzie podlegają opodatkowaniu usługi doradcze świadczone w Sudanie na zlecenie firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży biletów na imprezę, gdzie cena obejmuje konsumpcję i napoje?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne