Pytania i odpowiedzi

Czy zakup wykrywacza metali jest zakupem środka trwałego czy przedmiotu nietrwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy w klasach integracyjnych należy nauczycielom wypłacać dodatek za uciążliwe warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Jabłońska Monika | Aktualne

Czy klient może wystawić notę uznaniową jako notę kredytową za nadwyżkę jego towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie informacje musi zawierać rejestr VAT przy świadczeniu usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można uznać za wynajem prywatny, wynajem nieruchomości, która w przeszłości była środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy odsprzedaż towaru zakupionego we Włoszech włoskiemu odbiorcy podlega opodatkowaniu VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy psycholog świadczący m.in. usługi doradztwa zawodowego może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć niezamortyzowaną wartość samochodu w momencie jego sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak w spółdzielni mieszkaniowej zaksięgować spłatę kredytu i odsetek od mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Jak zaksięgować inne zobowiązania firmy A nieujawnione w bilansie przejęcia a uregulowane przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy koszt zakupu biletu dla pracownika stanowić będzie dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy jeden podatnik może składać dwie lub więcej deklaracji VAT-7/VAT-7K?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy prowadzący działalność może wystawić fakturę z dopiskiem "sprzedawca zwolniony z VAT"?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Na jakich kontach należy zaksięgować część kosztów podlegających refakturowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak powinna być księgowana sprzedaż towarów, który nie jest wprowadzany na magazyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak mamy na koniec roku uzgodnić saldo konta 851 ZFŚS i 132 Rachunek pomocniczy ZFŚŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować przeniesienie środków trwałych pomiędzy zakładami?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy księgować proces budowy środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy zaksięgować sprzedaż samochodu, który nie był w pełni umorzony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak zaksięgować wydatki związane z planami zagospodarowania i przyłączem wodociągowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać usunięcia z ewidencji nie używanych programów komputerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W którym roku obrotowym w księgach rachunkowych powinnam ująć korektę podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy przy wyliczaniu wskaźnika odchyleń uwzględnia się bieżące przychody towarów czy może bieżące rozchody towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować nabycie maszyny, na którą dokonaliśmy przedpłaty, ale która nie została jeszcze dostarczona do firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obejmuje również media w budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

W jaki sposób organ powinien powiadomić strony postępowania o jego zawieszeniu z mocy prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży zakupionych materiałów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy operator linii pakującej wyroby kosmetyczne musi przejść badania psychologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy umowa na zastępstwo powinna być zaliczona do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy nauczycielowi należy udzielić urlopu dla celów naukowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak powinien postąpić organ w sytuacji, gdy wie, że inwestor ma zamiar odstąpić od wycinki drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jakie wskaźniki emisji można użyć przy obliczaniu emisji z farb i rozpuszczalników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Czy pracownik samorządowy może zostać przeniesiony do pracy w innej jednostce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy przy naliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli należy uwzględnić nieobecność usprawiedliwioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Jabłońska Monika | Aktualne

Czy urlop wychowawczy może zostać udzielony na dłużej niż jeden miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy umowy zawarte na zastępstwo powinny być wliczone do podstawy naliczenia dodatkowej nagrody rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można zgodnie z prawem żądać wyższych odsetek karnych niż odsetki maksymalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Co znaczy termin "miesięczny okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów należy wydać pozwolenie na budowę: obowiązujących obecnie, czy na dzień złożenia wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Czy pracodawca może pracownicy przebywającej na zwolnieniu lekarskim podwyższyć wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo opodatkować świadczenie wypłacone pracownikowi w styczniu za grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT kompensatę zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy pracodawca może cofnąć zgodę na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy opłacie skarbowej podlega wydanie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi publicznej na działkę rolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo poprosić księgową o pracę w święto?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Po jakim kursie należy dokonać kompensaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik przed skorzystaniem z bieżącego urlopu powinien najpierw wykorzystać zaległy urlop z roku poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien mieć kierowca drezyny wózka motorowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy zwolnieniem przedmiotowym objęte są stypendia otrzymywane za wyniki w nauce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne