Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Spółdzielnia miesięcznie rozlicza koszty zarządu wg zatwierdzonego przez radę nadzorczą klucza podziału. Wg tak ustalonego klucza 92,12% kosztów zarządu jest rozliczana na działalność podstawową (koszty eksploatacji lokali mieszkalnych, garaży oraz lokali użytkowych w najmie - rozdział na poszczególne koszty opodatkowane i zwolnione odbywa się strukturą sprzedaży wyliczoną w danym miesiącu i tak np. 87,17% na działalność zwolnioną (koszty lokali mieszkalnych oraz garaży) oraz 12,83% na działalność opodatkowaną (koszty lokali użytkowych), a 7,88% na działalność pomocniczą (6,94% na zespół konserwatorów oraz 0,94% na zespół transportu). Przykładowo koszty zarządu za m-c październik wyniosły 100.000,00 zł. Wg ustalonego klucza podziału 92.120 zł obciąża działalność podstawową, z tego 82.800,00 obciąża lokale mieszkalne, 1.800,00 obciąża garaże, 5.400,00 obciąża lokale użytkowe (podziału dokonano strukturą sprzedaży wyliczoną w danym miesiącu), 7.880,00 obciąża działalność pomocniczą, z tego 6.940,00 obciąża zespół konserwatorów (konto 511), a 940,00 obciąża zespół transportu (konto 532). Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych prawidłowe rozliczenie kosztów zarządu, które dotyczą działalności opodatkowanej i zwolnionej, a nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie kosztów do danej działalności – powinno być dokonane w oparciu o przepisy art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pytanie: Jak powinna wyglądać korekta rozliczenia kosztów zarządu dla celów prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych przy założeniu, że w księgach rachunkowych rozliczenie jest dokonywane wg ustalonego klucza podziału przy założeniu, że roczna struktura sprzedaży - zwolnionej 91% i opodatkowanej 9%? Prośba o odpowiedź w oparciu o podany przykład.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?