Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Latos - Miłkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Porozumienie, o którym mowa nie zostało podpisane i obecnie dyrekcja jednostki, która jest co miesiąc obciążana kosztami zatrudnienia, rozważa podpisanie porozumienia - nie chce jednak wyrazić zgody na zapisy będące przedmiotem niniejszego pytania. "Dodatkowo raz w roku do miesięcznej kwoty kosztów zaliczone zostanie świadczenie urlopowe wypłacone pracownikowi zgodnie z ustawą dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Po zakończonym roku wystawiona zostanie nota dotycząca dodatkowego wynagrodzenia rocznego ustalonego oparciu o przepisy wewnętrzne obowiązujące w zakładzie pracy, w którym zatrudniony jest przewodniczący związku zawodowego. Wyliczenie opierać się będzie na ilości złonków związku zawodowego w miesiącu wypłaty nagrody."

Czy poniższy zapis porozumienia w sprawie partycypacji pracodawcy (którego pracownicy należą do międzyzakładowej organizacji związkowej) w kosztach pracy przewodniczącego związku zawodowego zatrudnionego w innym zakładzie pracy jest zgodny z prawem? Czy obciążany pracodawca może zakwestionować poniższy zapis i nie wyrazić zgody na obciążenie świadczeniem urlopowym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przewodniczącego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?