Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo opodatkować świadczenie wypłacone pracownikowi w styczniu za grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT kompensatę zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy pracodawca może cofnąć zgodę na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy opłacie skarbowej podlega wydanie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi publicznej na działkę rolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo poprosić księgową o pracę w święto?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Po jakim kursie należy dokonać kompensaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik przed skorzystaniem z bieżącego urlopu powinien najpierw wykorzystać zaległy urlop z roku poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien mieć kierowca drezyny wózka motorowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy zwolnieniem przedmiotowym objęte są stypendia otrzymywane za wyniki w nauce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do refakturowanych na najemców kosztów mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki na gruncie podatku VAT wywoła przekazanie na dzień likwidacji firmy samochodu na potrzeby osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy otrzymane od pozwanego odsetki ustawowe należy zaliczyć do przychodów powoda i odprowadzić od nich podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy należy przyjąć do ewidencji środków trwałych budowlę wniesioną aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy zwrot kosztów podróży sędziów jest wolny od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy możliwą oraz legalną będzie transakcja, w której firma "wymieni" się z inną firmą walutą EUR na PLN?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Od kiedy nauczycielowi, któremu został nadany stopień nauczyciela mianowanego należy wypłacać wyższe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Wawrzeńczyk Monika | Aktualne

Jak i kiedy ująć dokonaną przez dzierżawcę adaptację środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy młodzież zwiedzająca kotłownie powinna zostać wyposażona w hełmy ochronne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy należy wystawić fakturę za udzielenie pożyczki, tj. odsetek od tej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy pomieszczenie, które wyposażone jest w wentylację grawitacyjną, powinno posiadać kanał nawiewny i wywiewny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy własnoręcznie wykonany taboret, stopień powinien mieć oznaczenie CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy część drogi wewnętrznej związanej z budynkiem gospodarczym należy opodatkować podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi, będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej, przysługuje dodatek wyrównawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy wartość bonów SodexHoPass należy zaliczyć do przychodów spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy likwidacja działalności gospodarczej powoduje obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy nabyta wierzytelność jest kosztem podatkowym w kwocie netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy faktury za zniszczony towar i palety są w VAT nabyciem towaru, czy też importem usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób należy skorygować nieprawidłowo rozliczone świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy zasadnym jest podział urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie, jeżeli pracownik pracuje na dwóch stanowiskach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Szalak Michał | Aktualne

W jaki sposób opodatkować transakcję łańcuchową, jeśli towar nie opuszcza Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy przedawnione odsetki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na zakup prawa wieczystego użytkowania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy odpis na fundusz remontowy od lokali użytkowych stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sfinansowanie przez urząd kosztów szkolenia radnego jest świadczeniem nieodpłatnym i stanowi jego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy rozumieć zwrot "usługa świadczona na rzecz" w kontekście art. 83 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w PKPiR fakturę VAT prognoza za gaz?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinna przebiegać cała procedura wystawienia faktury dla polskiej firmy w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za wpis na listę doradców podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można obciążyć ZFŚS kosztami wczasów w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak należy rozliczyć produkcję opakowań, wykorzystanych później do produkcji podstawowej w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy konieczne jest comiesięczne ustalanie robót w toku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jaka obowiązuje stawka % podatku VAT w 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co wpisać w remanent na koniec 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak naliczyć aktywa z tytułu straty poniesionej przez spółkę przejmującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne