Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dąbrowska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. osiąga przychody z działalności opodatkowanej oraz z działalności rolniczej. Przychody z działalności rolniczej wykazane są w księgach rachunkowych w pozycji przychody ze sprzedaży produktów. Na podstawie rachunku zysków i strat spółka osiągnęła w roku 2016 i 2016 łączne przychody (z działalności operacyjnej i finansowej) powyżej progu 2 mln Euro. Przychody z działalności pozarolniczej (opodatkowanej) stanowią natomiast mniej niż 2 mln Euro.

Czy spółka zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji cen transferowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?