Questions and answers

Czy powstaną bilansowe różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy pracodawca może zawrzeć z etatowym pracownikiem umowe zlecenia na wykonywanie dodatkowych czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy usługi księgowe należy w 2011 r. opodatkować stawką 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy wartość prac wdrożeniowych powiększa wartość licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy w czasie pobytu na urlopie macierzyńskim przysługuje pracownikowi urlop z tytułu śmierci rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy w świetlicach wiejskich nieposiadających alarmu inwentaryzację majątku należy przeprowadzać co roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jaka jest procedura związana z wycinką drzew w lesie prywatnym położonym na terenach Natura 2000?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jaką maksymalną liczbę godzin nadliczbowych w roku można umieścić w układzie zbiorowym zgodnie z art. 151 § 4 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak bilansowo ująć sprzedaż mediów (poprzez refaktury)?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na podatniku VAT-UE, który kupił w Niemczech na podstawie umowy samochód osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie ze sobą zbycie przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki jest sposób wprowadzenia w szkole podstawowej kontroli zarządczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi administracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Jak należy liczyć limit 30.000 euro dotyczący sporządzenia dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać prawidłowe księgowanie rozliczenia naprawy samochodu po wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak prawidłowo powinniśmy sporządzić listę płac jeżeli wcześniej przez pomyłkę zaprzestaliśmy potrącać składki emerytalno-rentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować rozrachunki przy zapłatach kartami płatniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru u czeskiego kontrahenta, który posiada w Polsce przedstawicielstwo handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Chabasińska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć płatność końcową dotacji, która wpłynęła w roku następnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować wniesienie w formie objęcie udziałów w zamian za wykonane usługi budowlane i przekazany grunt?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kiedy można rozwiązać stosunek pracy na mocy art. 53 § 3 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Król Lidia | Nieaktualne

Na jakich kontach powinnam księgować zakup aut, faktury za części oraz sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Na jakich zasadach nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Na podstawie jakiego dokumentu i jak księgować rozliczenie kosztów nieruchomości wspólnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób należy wynagrodzić pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć dotację z UE otrzymaną. na dofinansowanie nabycia środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób w spółce Skarbu Państwa odbywa się nabór na stanowisko Głównego Księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy agencja artystyczna może korzystać ze zwolnienia dla indywidualnych twórców i artystów wykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy możemy bez żądania nabywcy wystawić duplikaty niepotwierdzonych faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów fakturę vat otrzymaną od sponsora nagród do konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy przesłać do GUS sprawozdanie ze zdarzenia, które nie zostało uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym przysługuje odprawa w związku z likwidacją szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy od faktur związanych z budową w TBS budynku mieszkalnego na wynajem można dokonywać częściowego odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy odsetki od kredytu przeznaczonego na zakup gruntu mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy podatnik świadczący usługi polegające na robotach budowlanych podlega opodatkowaniu ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy polisę wypisaną na jednego ze wspólników można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu równowartość diet oraz koszty noclegów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy przy wyliczeniu ekwiwalentu za urlop uwzględniam wysokość wypłaconego honorarium?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przyznaną dotację należy wykazać w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy składając PIT-28 z tytułu umowy najmu można odliczyć ulgę z lat wcześniejszych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spółka dobrze postąpiła ujawniając w 2010 r. środek trwały - działkę, a następnie zwiększając jej wartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy umowa użyczenia upoważnia podatnika do ujęcia użyczonego mu pojazdu w jego ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy w 2011 r. należy wystawiać faktury wewnętrzne za zakup wody i herbaty dla pracowników i gości spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wniesione samochody jako uzupełnienie kapitału zakładowego podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w PIT-11 wpisuje się kwoty ujemne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w przypadku nieodebrania towaru przez klienta mamy prawo do wystawienia faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy w przypadku wykonania usługi tłumaczenia na podstawie umowy zlecenie można zastosować koszty uzyskania przychodu 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne