Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką należy przyznać jednorazową odprawę w związku z przejściem na emeryturę pracownicy niepedagogicznej tj. zatrudnionej w placówce oświatowej (MOW) na stanowisku kucharza? Jak rozumieć należy art 38 ust. 3 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych mówiący, że jednorazowa odprawa przedemerytalna po 20 latach pracy wynosi sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia? Czy jeżeli mowa o 20 latach to znaczy pracę w jednym ostatnim zakładzie pracy czy należy również doliczyć inne udokumentowane zakończone stosunki pracy? Ponadto czy zasadne jest, aby na wyraźną prośbę tej pracownicy przyznać podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego właśnie z powodu przejścia na emeryturę? Czy w regulaminie wynagradzania może być taki wewnętrzny zapis o podwyżkach przysługujących w okresie przedemerytalnym? Jeżeli to możliwe to proszę o podanie podstawy prawnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?