Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka Skarbu Państwa jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej, w której posiada lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe. Lokale użytkowe są wynajmowane podmiotom zewnętrznym na prowadzenie działalności gospodarczej. Z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że lokale użytkowe będące w posiadaniu przedsiębiorcy, ale położone w budynku mieszkalnym, należy opodatkować stawką podatku przewidzianą dla lokali mieszkalnych chyba, że zostały one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak należy rozumieć "zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej"?

Czy sam fakt posiadania lokalu użytkowego (w budynku mieszkalnym) przez przedsiębiorcę wpływa na obowiązek zapłaty podatku wg stawki maksymalnej czy też obowiązek taki powstaje dopiero w momencie zawarcia umowy najmu z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą?

Czy należy przyjąć, że w momencie zawarcia umowy najmu stawka podatku wzrasta (i w związku z tym należy złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości), a po ustaniu najmu ponownie ulega obniżeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?