Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r.

PYTANIE

1) Podatnik wynajmuje lokal w celu prowadzenia działalności. W związku z tym, że musiał przystosować lokal do charakteru działalności, dokonał inwestycji w obcych środkach trwałych (10-letnia amortyzacja) i odliczył od nich VAT.

Czy w chwili likwidacji firmy będzie musiał zwrócić VAT, mimo że to nie są jego środki trwałe?

2) Odliczono VAT od inwestycji w obcym środku trwałym, który przyjęto do amortyzacji i dokonywano odpisów amortyzacyjnych. Po roku użytkowania podjęto decyzję o rezygnacji z dalszego użytkowania obcego środka trwałego.

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć odliczony wcześniej VAT wykazywany w deklaracjach VAT jako koszty związane z nabyciem środków trwałych?

Czy należy dokonać korekty odliczonego podatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?