Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dopuszczalny jest, z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, opisany poniżej sposób przyznawania i finansowania paczek dla dzieci z ZFŚS:

- pracownik dokonuje zakupu towarów do paczki dla dziecka, do wysokości kwoty określonej w regulaminie, poniesione koszty są zwracane pracownikowi na podstawie faktury wystawionej na firmę,

- pracownik dokonuje zakupu towarów do paczki dla dziecka, powyżej wysokości kwoty określonej w regulaminie, poniesione koszty, do wysokości określonej w regulaminie, są zwracane pracownikowi na podstawie faktury wystawionej na firmę,

- pracownik dokonuje zakupu towarów do paczki dla np. dwójki dzieci, przy czym zakupiony jest tylko jeden, za to droższy produkt dla dwójki dzieci, koszty dla dwójki dzieci, do wysokości określonej w regulaminie, zwielokrotnione ze względu na ilość dzieci, są zwracane pracownikowi na podstawie faktury wystawionej na firmę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?