Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W artykule 13 u.d.p.p. wskazano, że to "organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 u.d.p.p., ogłasza otwarty konkurs ofert."

Czy w takim razie organ (np. wójt, burmistrz lub prezydent miasta) w drodze stosownego upoważnienia bądź w formie jakiejś innej delegacji, może zlecić organizację, łącznie z ogłoszeniem takiego konkursu ofert innemu podmiotowi – np. podległemu sobie dyrektorowi MOPSu?

Czy też można powierzyć jego organizację ośrodkowi pomocy społecznej (przygotowanie zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu ofert, wybór ofert, przygotowanie umów, kontrolę zadania i innych czynności technicznych), a ogłoszenie konkursu oraz umowy podpisuje właściwy organ czyli prezydent?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?