Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Pan X złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018, podczas weryfikacji okazało się, że od IV.2017r zamieszkuje w innym mieście z nową rodziną więc przekazano wniosek do organu właściwego. Podczas postępowania administracyjnego wyszły na jaw fakty, które nie zostały zgłoszone organowi podczas trwania okresu 2016/2017. Pan X składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2016/2017 wpisał do składu rodziny żonę i trójkę dzieci. Dwójka dzieci jest ze związku małżeńskiego, a trzecie dziecko jest z drugiego, nieformalnego związku Pana X. W IV.2017r Pan X rozwiódł się z żoną (wyrok sądu uprawomocniony 6.IV.2017). Wykonanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi powierzono matce, ojcu zaś ograniczono władzę do prawa współdecydowania. Pan X ma zasądzone alimenty tylko na dwójkę dzieci z małżeństwa. Ponadto Pan X oświadczył, że od rozwodu nie mieszka już z żoną i dwójką dzieci. Obecnie zamieszkuje w innym mieście tworząc rodzinę ze swoim najmłodszym dzieckiem i jego matką. Cały okres 2016/2017 Pan X pobierał świadczenie wychowawcze na trójkę dzieci gdyż wprowadził Organ, wystawiający decyzję, w błąd wpisując do składu rodziny trzecie dziecko z innego związku nad którym nie sprawował osobistej opieki i które nie powinno znaleźć się w składzie jego rodziny. Ponadto tut. Ośrodek jest w posiadaniu informacji, że matka trzeciego dziecka Pana X nie pobierała świadczenia na to dziecko w miejscu zamieszkania. Czy mając wyrok sądu o rozwodzie i oświadczenie Pana X, że od rozwodu nie mieszka już z żoną i dziećmi, Pan X powinien pobierać świadczenie na dwójkę dzieci ze związku małżeńskiego? Jeśli nie, to, od kiedy Pan X nie powinien pobierać w/w świadczenia? Czy miesiącem, w którym nie przysługiwało już świadczenie Panu X był miesiąc IV, jeśli tak to, od jakiej daty nie powinno przysługiwać w/w świadczenie? Czy może miesiącem, w którym Pan X nie powinien otrzymywać już świadczenia wychowawczego na dzieci był V.2017?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?